Katastarska izmjera

Katastarska izmjera na području grada Paga

Odlukom Državne geodetske uprave pokrenut je postupak katastarske izmjere nekretnina na području Grada Paga za dijelove katastarskih općina Pag, Povljana i Dinjiška.