Katastarska izmjera

Katastarska izmjera dio k.o. Tinj

Obavještavamo da je započela provedba katastarske izmjere na području dijela k.o. Tinj u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige

Katastarska izmjera dio k.o. Tribanj i dio k.o. Starigrad

Obavještavamo da je započela provedba katastarske izmjere na području dijela k.o. Tribanj i dijela k.o. Starigrad u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige

Katastarska izmjera na području grada Paga

Odlukom Državne geodetske uprave pokrenut je postupak katastarske izmjere nekretnina na području Grada Paga za dijelove katastarskih općina Pag, Povljana i Dinjiška.