Virtuosity trgovina - Godišnja pretplata - Logo

Virtuosity trgovina - Godišnja pretplata

Odaberite način licenciranja prilagođen vašim potrebama ili projektu na kojem radite!

Godišnja pretplata (Virtuoso Subscription) je preporučljiv odabir ukoliko aplikaciju koristite povremeno, za potrebe pojedinih projekata ili niste sigurni koliko dugo će vam biti potrebna. Omogućuje manje inicijalne troškove i njihovu predvidljivost tijekom razdoblja korištenja.

Pretplata omogućuje korištenje aplikacije, redovne nadogradnje i udaljenu obuku, u trajanju od 12 mjeseci za jedno računalo. Pretplata ne uključuje tehničku podršku u radu aplikacije te je isključivo povezana s dodijeljenim računalom i nije moguće prenositi je na drugo računalo. Na kraju razdoblja pretplatu je moguće obnoviti za sljedećih 12 mjeseci uz zadržavanje kontinuiteta rada aplikacije i redovitih nadogradnji. Ukoliko se obnova prekine, po isteku razdoblja pretplate aplikacija će prestati s radom.

    Bez nepotrebnog utroška vremena i ugovora o licenciranju godišnju pretplatu odabrane aplikacije jednostavno možete kupiti na našim stranicama koristeći Virtuosity trgovinu i odmah krenuti s radom u aplikaciji.

    NAPOMENA: Pojedine aplikacije nisu dostupne u trgovini u obliku godišnje pretplate već isključivo kao trajne licence. Za dodatne informacije o preporučljivim opcijama licenciranja možete pronaći na našim stranicama podrške.

    Za sve upite, izradu ponude, zahtjev za probnim periodom korištenja ili imate posebnu situaciju koju bi ste željeli pobliže objasniti, slobodno nas kontaktirajte kako bi dobili uvid u vaše potrebe i predložili optimalan izbor licenciranja.