Analiza građevinskih konstrukcija - Logo

Analiza građevinskih konstrukcija

Od jednostavnih temelja zgrada do složenih struktura stadiona, možete učinkovito modelirati, analizirati i projektirati visokokvalitetne i financijski optimizirane građevinske konstrukcije različitih materijala. Iskoristite Bentley rješenja za analizu RAM, STAAD ili Structural WorkSuite kako bi projektirali i usporedili višestruke alternative projektnih rješenja rano u procesu stvaranja konačnog proizvoda. Sinkronizirajte podatke o modelu konstrukcije s cijelim projektnim timom bilo gdje u svijetu.

Analizirajte građevinske konstrukcije bez ograničenja

Modelirajte, analizirajte i projektirajte građevinske konstrukcije svih vrsta, veličina i namjena. Sinkronizirajte podatke unutar cijelog projektnog tima, uključujući detaljne 3D modele. Usporedite više alternativa projektnih rješenja u ranoj fazi projektiranja. Uhvatite se u koštac sa zahtjevnim projektima i brzo izradite visokokvalitetne i financijski optimizirane građevinske konstrukcije koristeći različite materijale. Projektirajte po cijelome svijetu primjenjujući međunarodne i nacionalne standarde te eliminirajte potrebu za učenjem više programskih rješenja.

Dokumentirajte projekt

Brzo projektirajte i detaljno dokumentirajte 3D modele različitih vrsta građevinskih konstrukcija, od jednog stupa do cijelog industrijskog postrojenja. Izradite visokokvalitetne i financijski opravdane projekte betonskih i čeličnih konstrukcija te sinkronizirajte i dijelite podatke o modelu sa cijelim projektnim timom, uključujući analizu konstrukcija i dokumentaciju za njihovu proizvodnju

Projektirajte komunikacijske i elektroenergetske tornjeve i stupove

Uz Bentley programska rješenja OpenTower i Power Line Systems modelirajte i projektirajte građevinske konstrukcije tornjeva i stupova namijenjenih telekomunikacijskoj i elektroenergetskoj industriji.

Vrlo bitna sastavnica pune podrške cjelokupnom procesu projektiranja građevinskih konstrukcija je niz Bentley aplikacija i dodataka za aplikacije trećih proizvođača, zajedničkog nazivnika iWare - temelj integracije različitih struka i projektnih timovima u istom projektu koji unaprjeđuje suradnju i mobilnost podataka. Integrirano modeliranje građevinskih konstrukcija (Integrated Structural Modelling - ISM) omogućuje dijeljenje informacija o projektu između različitih programskih rješenja za modeliranje, analizu, projektiranje i izradu dokumentacije. ISM olakšava interoperabilnost inženjerskih timova različitih struka omogućujući projektantima slobodan odabir programskih rješenja koja su najprikladnija zahtjevima projekta.

icon - Structural WorkSuite
Structural WorkSuite

Prodajni paket najpopularnijih Bentley aplikacija za analizu i projektiranje građevinskih konstrukcija, u jednoj cjenovno prihvatljivoj licenci. Pomaže u projektima s ograničenim sredstvima da iskoristite kvalitetnu programsku podršku u svojim poslovnim procesima projektiranja kako bi uspješno izvršili projekt, od konceptualnog rješenja do njegove realizacije. Paket uključuje STAAD i RAM aplikacije u različitim verzijama.

icon - STAAD
STAAD

Analizirajte i projektirajte građevinske konstrukcije svih vrsta, namjene i razine složenosti te sinkronizirajte i podijelite model za nastavnu multidisciplinarnu suradnju na projektu. STAAD je sveobuhvatna aplikacija za analizu i projektiranje svih vrsta konstrukcija koja pruža bogate mogućnosti vizualizacije i primjenu međunarodnih standarda projektiranja. Korištenjem intuitivnog sučelja inženjeri mogu automatski prevoditi fizičke modele u analitički model za jednostavniji proces analize. STAAD pojednostavljuje integraciju procesa analize konstrukcija u opće BIM procese rada i omogućuje dijeljenje podataka sa članovima tima. Bogate i snažne analitičke mogućnosti aplikacije STAAD omogućuju izvođenje analiza građevinskih konstrukcija različitih razina složenosti izloženim statičkim, dinamičkim, potresnim i toplinskim opterećenjima te opterećenjima uzrokovanim vjetrom i gibanjem konstrukcije.

icon - STAAD Foundation Advanced
STAAD Foundation Advanced

Projektirajte sve vrste temelja građevina, od jednostavnih do najsloženijih. STAAD Foundation Advanced je aplikacija za projektiranje i analizu koja uključuje specifična rješenja projektiranja građevinskih konstrukcija svih vrsta temelja. Inženjeri i projektanti koriste STAAD Foundation Advanced za svoje projekte građevinskih konstrukcija uključujući temelje zgrada, industrijskih postrojenja i tornjeva. Uz STAAD Foundation Advanced možete izraditi kvalitetna izvješća s nacrtima temelja, CAD elementima i drugim grafičkim podacima, koji se mogu izvoziti u druge formate.

icon - STAAD Advanced Concrete
STAAD Advanced Concrete

Provedite analizu građevinskih konstrukcija od betona kombinirajući snagu dokazanih STAAD aplikacija za analizu. Projektirajte grede, stupove i zidove u automatiziranom i interaktivnom procesu rada te izradite nacrte u skladu s vlastitim i nacionalnim standardima projektiranja te standardima Indije, Ujedinjenog Kraljevstva, Europe ili Sjedinjenih Američkih Država.

icon - RAM Structural System
RAM Structural System

Uhvatite se u koštac s građevinskim konstrukcijama od betona, čelika i drvenih greda te brzo i kvalitetno izradite projektna rješenja. RAM Structural System pruža sve što je inženjeru potrebno za isporuku kvalitetnog projektnog rješenja konstrukcije podložne bočnim, dinamičkim i gravitacijskim opterećenjima.

icon - RAM Concept
RAM Concept

Projektirajte učinkovite i praktične prednapregnute i armiranobetonske podove uz primjenu međunarodnih standarda. RAM Concept omogućuje jednostavno projektiranje složene geometrije podova pomoću automatizacije zadataka i jasno organiziranog tijeka rada s točno definiranim rezultatima.

icon - RAM Connection
RAM Connection

Analizirajte, projektirajte i kontrolirajte sve vrste spojeva građevinskih konstrukcija uz cjelovite izračune koji uključuju analizu seizmičkog utjecaja. RAM Connection idealno je rješenje kada građevinski inženjeri ili projektanti trebaju kontrolirati određeni spoj, projektirati više spojeva ili optimizirati svaki spoj u konstrukciji.

icon - RAM Elements
RAM Elements

Analizirajte i projektirajte sve vrste građevinskih konstrukcija i konstrukcijskih komponenti u jednoj cjenovno pristupačnoj aplikaciji. RAM Elements služi inženjerima i projektantima u projektiranju konstrukcija od čelika, betona, hladno oblikovanog čelika i drveta unutar jedne aplikacije koja se jednostavno koristi i lako uči.

icon - RAM SBeam
RAM SBeam

Specijalizirana aplikacija za projektiranje čeličnih građevinskih konstrukcija i greda koja podržava projektne standarde AISC 360, CAN/CSA S16, BS5950, Eurocode i AS 4100. Koristeći jedan od podržanih standarda, RAM SBeam može predložiti optimalnu veličinu grede ili provjeriti stabilnost postojeće konstrukcije. RAM SBeam pomaže uštedjeti vrijeme i pruža brzu procjenu i usporedbu alternativa pod različitim uvjetima opterećenja, kako bi dobili odgovarajuće i financijski optimizirano projektno rješenje.

icon - iTwin Analytical Synchronizer
iTwin Analytical Synchronizer

iTwin Analytical Synchronizer CONNECT Edition ključna je komponenta integriranog procesa projektiranja građevinskih konstrukcija. Omogućuje sinkronizaciju podataka, upravljanje promjenama, povijest revizija i pregled modela. iTwin Analytical Synchronizer međusobno integrira različite aplikacije i podatke, kao što su: modeliranje građevinskih konstrukcija, analiza i projektiranje, dokumentacija i izrada nacrta te sheme izrade, u otvorenim formatima datoteka. Dio je platforme ISM (Integrated Structural Modelling) koja omogućuje interoperabilnost među inženjerskim timovima i disciplinama projektiranja omogućujući projektantima slobodan odabir najprikladnijih proizvoda za određeni projekt.

ISM Revit Plug In

ISM Revit Plug In je dodatak koji proširuje interoperabilnost i rad na ISM platformi na Autodesk Revit programska rješenja. Omogućuje Revit Architecture i Revit Structure aplikacijama i podacima da budu integrirani unutar ISM procesa rada kako bi dijelili podatke s projektnim timom i omogućili nastavak projektiranja i analize s Bentley aplikacijama, kao što su: RAM Structural System, STAAD.Pro, ProStructures i druge.

ISM Tekla Plug In

ISM Tekla Plug In je dodatak kojim se proširuje interoperabilnost i rad na ISM platformi za Trimble Tekla programska rješenja. Omogućuje Tekla aplikacijama i podacima da budu integrirani unutar ISM procesa rada kako bi dijelili podatke s projektnim timom i omogućili nastavak projektiranja i analize s Bentley aplikacijama, kao što su: RAM Structural System, STAAD.Pro, ProStructures i druge.

icon - ProStructures
ProStructures

Izradite precizne i kvalitetne 3D modele konstrukcija od čelika, metala i armiranog betona. ProStructures je aplikacija za sveobuhvatno i detaljno projektiranje raznih vrsta konstrukcija od čelika i betona koja omogućuje parametarsko upravljanje komponentama konstrukcija kako bi povećala produktivnost rada i profitabilnost projekta. Možete izraditi i automatski ažurirati 3D modele čeličnih, metalnih i armiranobetonskih konstrukcija. ProStructures uključuje paket aplikacija ProSteel i ProConcrete.

icon - ProSteel
ProSteel

Izradite kvalitetne 3D modele konstrukcije od čelika i metala. ProSteel je aplikacija koja pomaže da učinkovito i detaljno projektirate čelične konstrukcije i pripadajuću dokumentaciju. Sustav omogućuje projektiranje u 3D okruženju uz automatsko ažuriranje inženjerskih, proizvodnih i montažnih nacrta te drugu projektnu dokumentaciju i troškovnike, svaki puta kada se 3D model konstrukcije promijeni

icon - ProConcrete
ProConcrete

Izradite precizne 3D modele armiranobetonskih konstrukcija s raznim kombinacijama armature. S ProConcreteom možete jednostavno izraditi betonske konstrukcije za različite potrebe u građevinarstvu, izgradnji industrijskih postrojenja, mostova i vijadukata. Omogućuje kraće vrijeme izrade dokumentacije te učinkovito detektiranje pogrešaka i nedostataka u projektu. Brzo i točno izradite 3D modele, nacrte proizvodnje i montaže konstrukcije, izvješća o utrošku količine betona i drugih materijala, s automatskim ažuriranjem troškovnika i druge dokumentacije kod svih promjena 3D modela konstrukcije.

icon - OpenTower Designer
OpenTower Designer

Pojednostavite projektiranje i modeliranje telekomunikacijskih tornjeva moćnim 3D alatom. OpenTower Designer je namjensko programsko rješenje za analizu i projektiranje telekomunikacijskih tornjeva koje prati svakodnevne procese projektiranja, uključujući promjene projektnog rješenja tornja, višestruke evaluacije različitih alternativa i scenarija, kontrole temelja i spoja s tornjem i slično. Omogućuje automatizirane analize opterećenja vjetra i seizmičkog opterećenja, analizu konstrukcije tornja i izradu prilagođenih izvješća. Napredne grafičke mogućnosti aplikacije prikazuju stvaran 3D pogled na toranj uključujući prikaz uređaja i druge komunikacijske opreme. Omogućuje jednostavno uključivanje konteksta digitalne stvarnosti u obliku Reality Mesh 3D modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u procese projektiranja.

icon - OpenTower Mount Analysis
OpenTower Mount Analysis

Analizirajte načine i mogućnosti izvedbe projekata konstrukcije nosača telekomunikacijskih tornjeva s dostupnom širokom bazom standardnih elemenata nosača, uređaja i opreme obogaćenom realističnom 3D grafikom svakog elementa. OpenTower Mount Analysis daje pristup širokoj biblioteci standardnih oblika antena i nosača što projektantima omogućuje brzo i učinkovito modeliranje od početka. Analitičke mogućnosti alata podržavaju brzu i temeljitu analizu opterećenja vjetra i procjenu utjecaja na konstrukciju, a napredna 3D grafika čini vizualizaciju tornja vrlo realističnom i jednostavnom za korištenje.

icon - OpenTower IQ
OpenTower IQ

Izgradite i upravljate s digitalnim dvojnicima telekomunikacijskih građevina i opreme. OpenTower IQ je jedinstven i centraliziran izvor podataka koji se koristi za upravljanje cjeloživotnim korištenjem telekomunikacijske infrastrukture. S podacima na jednom mjestu, suradnja koja je realizirana kroz Digital Twin platformu postaje jednostavna za korištenje svim uključenim dionicima. Kroz automatizirano rješenje koje koristi umjetnu inteligenciju (AI) i strojno učenje (ML), manualni procesi rada su minimalni, što uvelike unaprjeđuje učinkovitost korištenja i održavanja infrastrukture. Ključni automatizirani procesi rada su: modeliranje i projektiranje telekomunikacijskih tornjeva, 4D vizualizacija, inspekcija i procjena stanja imovine, uređaja i opreme, napredna inženjerska analiza i izvještavanje te izrada potrebne dokumentacije u procesu projektiranja, izgradnje i održavanja.

icon - ADINA
ADINA

S nizom visokospecijaliziranih programskih rješenja tvrtke ADINA, članicom grupacije Bentley Systems, možete projektirati sve vrste građevinskih konstrukcija koristeći napredne alate za analizu konačnih elemenata konstrukcije, analizu prijenos topline, fluida, elektromagnetizma, analizu interakcije fluid-struktura i druge analize. ADINA programska rješenja uključuju: Structures, User Interface, Thermal, Thermo-Mechanical Coupling (TMC), CFD, FSI, EM i Multiphysics, grupirana u tri prodajne verzije: ADINA, ADINA Advanced i ADINA Ultimate. Dodatno na sve verzije u ponudi je ADINA Parasolid Interface dodatak za sve CAD sustave bazirane na Parasolid platformi kao što su: NX, SolidWorks i SolidEdge.

icon - Power Line Systems
Power Line Systems

S programskim rješenjima tvrtke Power Line Systems, članicom grupacije Bentley Systems, možete analizirati i projektirati nadzemne prijenosne i distribucijske sustave elektroenergetske infrastrukture i njihove građevinske konstrukcije. Najpoznatije rješenje PLS-CADD namijenjeno je projektiranju vodova i nosivih konstrukcija koje uključuje detalje morfologije terena, proračune napetosti i opterećenja vodova te omogućuje izradu svih potrebnih nacrta i druge dokumentacije distribucijskih sustava elektroenergetske infrastrukture. U ponudi su i druga rješenja tvrtke Power Line Systems, kao što su: PLS-GRID, TOWER, PLS-POLE, CAISSON, SAPS, SAGSEC i drugi.