O nama

GeoModeling d.o.o. je renomirana tvrtka koja unazad 20 godina uspješno integrira specijalizirana inženjerska znanja i bogato iskustvo iz geodetske, arhitektonske i geoinformatičke struke, u domeni malih i srednje velikih projekata za javnu upravu i lokalnu samoupravu, pravne i fizičke osobe. Znanje i iskustvo koristimo u cilju provedbe projekata, uspostave poslovnih procesa i implementacije rješenja podržanih naprednom tehnologijom koja omogućuju maksimalno efikasno obavljanje poslovnih aktivnosti, realizaciju kvalitetnih rješenja i dostizanja vizije korisnika. Djelatnici tvrtke profesionalci su u svojem poslu, usmjereni kako bi pružili najvišu stručnu razinu, ispunili vaša očekivanja i ostvarili postavljene ciljeve.

Ovlašteni smo i certificirani zastupnici programskih rješenja tvrtki Bentley Systems i Terrasolid za područje Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije.

Bentley certifikatiBentley certifikatiBentley certifikati

Naše redovne poslovne aktivnosti obuhvaćaju djelatnosti pružanja usluga iz područja geodetskih mjerenja, prikupljanja i obrade podataka i izrade svih vrsta geodetskih elaborata i situacija za projektiranje, projektiranja stambenih i javnih građevina u arhitekturi te projektiranja i implementacije sustava upravljanja prostornim podacima u geoinformatici. Regionalni samo zastupnici programskih rješenja tvrtki Bentley Systems i Terrasolid, za područje Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije. Programska rješenja podržavaju CAD, GIS i BIM procese projektiranja u inženjerskim djelatnostima te upravljanje projektima, podacima i digitalnim dvojnicima. Uz programska rješenja pružamo savjetodavne usluge pri projektiranju IT sustava i njihovoj implementaciji, korisnički prilagođene obuke i napredne radionice te podršku u radu.

Specijalizirani smo za sve vrste geodetskih usluga prikupljanja, obrade i upravljanja podacima u sklopu projektiranja vodnih građevina sustava zaštite i obrane od poplava te usko surađujemo s projektantskim i komunalnim tvrtkama, javnom upravom i lokalnom samoupravom u domeni upravljanja vodnim dobrom, vodoopskrbom i odvodnjom.

Jedna smo od malobrojnih geodetskih tvrtki s potrebnim ovlaštenjem od strane Državne geodetske uprave za izvođenje radova nove katastarske izmjere u projektima obnove katastra i zemljišne knjige na području Republike Hrvatske.

Posebno ističemo ekstenzivno znanje i iskustvo u upravljanju prostornim podacima i njihovoj vizualizaciji, kartografskoj obradi, 3D modeliranju i izradi Reality Mesh modela digitalne stvarnosti, projektiranju i implementaciji sustava državne kartografije i geografsko informacijskih sustava (GIS) te smo predvodnici u implementacijama sustava upravljanja imovinom i digitalnim dvojnicima infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje.

Korisnici za koje radimo:

  • Državna geodetska uprava
  • Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
  • Hrvatske vode
  • Hrvatske ceste d.o.o.
  • Hidroinženjering d.o.o.
  • Hidroing d.o.o. Osijek
  • Institut za elektroprivredu d.d.
  • Jedinice lokalne samouprave i komunalne tvrtke