Modeliranje digitalne stvarnosti i upravljanje prostorom - Logo

Modeliranje digitalne stvarnosti i upravljanje prostorom

Nadogradite vaše projekte na način da jednostavno digitalizirate fizičku stvarnost izgrađene ili projektirane infrastrukture te dodate kvalitetne, precizne i ažurne podatke digitalne stvarnosti okoline u kontekst projekta. Možete stvarati, dijeliti i koristiti visokokvalitetne 3D modele ili ponovno koristiti postojeće podatke o stanju na lokaciji projekta s Bentley rješenjima za modeliranje digitalne stvarnosti, 3D kartiranje, fotogrametriju i obradu oblaka točaka. Iskoristite programska rješenja ContextCapture, Descartes, Orbit 3DM i Pointools za svoj sljedeći projekt.

Programska rješenja tvrtke Bentley u domeni modeliranja digitalne stvarnosti i upravljanja prostorom ne ograničavaju se na vizualizaciju i upravljanje 2D podacima. Uz punu podršku prikupljanju, obradi i upravljanju 3D podacima moguće je izraditi različite produkte digitalne stvarnosti u obliku Reality Mesh modela, visinskih modela terena i površina, oblaka točaka i interaktivnih 3D modela objekata. Tradicionalne GIS aplikacije uobičajeno upravljaju 2D geometrijom prostornih podataka. Bentley rješenja pružaju punu podršku izradi 3D GIS sustava na način da šire skup geometrijskih tipova prostornih podataka zadržavajući semantiku objekta pomoću atributa. Na taj način osiguravaju punu podršku upravljanju prostorom te istovremeno proširuju mogućnosti analiza 3D prostora te izrade vizualizacija i interaktivnih modela različitih namjena.

Uključite podatke stvarnog svijeta u svoj projekt

Prikupite, obradite, uredite i ponovno upotrijebite postojeće podatke o stvarnom svijetu s Bentley rješenjima za upravljanje mjernim fotografijama i obradu oblaka točaka. Bilo da je riječ o zračnim ili terestričkim metodama prikupljanja podataka, optimizirajte proizvodne procese i upravljajte velikim količinama fotografija, oblaka točaka i drugim prostornim podacima iz različitih izvora i u različitim formatima. Podijelite digitalnu stvarnost između timova, ubrzajte proces donošenja odluka i unaprijedite suradnju unutar projekta.

Rješenja za modeliranje digitalne stvarnosti

Dodajte kontekst stvarnog svijeta svojim infrastrukturnim i GIS projektima s podacima o digitalnoj stvarnosti, kao što su: Reality Mesh modeli, visinski modela terena i površina, oblaci točaka i interaktivni 3D modeli objekata i drugi. Pojednostavite procese prikupljanja, upravljanja i dijeljenja podataka o digitalnoj stvarnosti i prostoru kako bi ste pružili cjelovit kontekst potreban za sve razine odlučivanja u svim fazama projektiranja, izgradnje i korištenja infrastrukture.

icon - Reality Modeling WorkSuite
Reality Modeling WorkSuite

Prodajni paket najpopularnijih programskih rješenja za izradu i upravljanje digitalnom stvarnosti iz fotografija i podataka LiDAR laserskog skeniranja, bilo da su podaci prikupljani terestrički ili iz zraka. Paket nudi zaokruženu cjelinu programskih rješenja koja su potrebna kako bi izradili Reality Mesh modele, visinske modele terena i površina, oblake točaka, interaktivne 3D modele objekata i druge proizvode digitalne stvarnosti, a koje zatim možete uključiti u mnogobrojna rješenja tvrtke Bentley i trećih proizvođača. Prodajni paket sadrži: ContextCapture, ContextCapture Editor i ProjectWise ContextShare.

icon - ContextCapture
ContextCapture

Vodeće programsko rješenje za generiranje visoko vjernih, kvalitetnih i preciznih 3D Reality Mesh modela površina iz fotografija ili LiDAR oblaka točaka. Podržava cjelokupan proces rada, od kreiranja i upravljanja blokom fotografija ili nizova laserskog skeniranja, upravljanje (aero)triangulacijskim izjednačenjem, preciznu orijentaciju u prostoru i ocjenu točnosti, automatizirano generiranje modela površina i uređivanje podataka, nadziranu klasifikaciju podataka objekata i površina te izradu završnih proizvoda: interaktivnih Reality Mesh 3D modela površina sa i bez tekstura, ortofoto planova, istinskih ortofoto planova, teksturiranih oblaka točaka, poligona objekata i površina nastalih klasifikacijom i mnogih drugih. Rješenje podržava izvoz podataka modela površina u različite formate: 3MX, 3SM, DGN, I3S, OBJ, FBX, STL, DAE, OSGB i Cesium 3D Tiles, kako bi omogućio jednostavno uključivanje digitalne stvarnosti u projektne zadatke različitih namjena podržane u mnogobrojnim programskim rješenjima tvrtke Bentley i trećih proizvođača.

icon - ContextCapture Center
ContextCapture Center

Proširenje vodećeg programskog rješenja za generiranje visoko vjernih, kvalitetnih i preciznih Reality Mesh 3D modela i drugih produkata digitalne stvarnosti, iz fotografija ili LiDAR oblaka točaka, namijenjeno za obradu i upravljanje većom količinom podataka na većim i urbanim područja s mnogo detalja. Omogućuje potpuno jednake funkcionalnosti, završne proizvode i formate izvoza kao i ContextCapture, uz mogućnost brže obrade podataka na neograničenom broju jezgra procesora računala kao i na distribuiranom izvršenju obrade na više računala.

icon - ContextCapture Cloud Processing Service
ContextCapture Cloud Processing Service

Proširenje vodećeg programskog rješenja za generiranje visoko vjernih, kvalitetnih i preciznih Reality Mesh 3D modela i drugih produkata digitalne stvarnosti, iz fotografija ili LiDAR oblaka točaka, namijenjeno za obradu velike količine podataka koristeći pri tome uslugu Cloud računalnog okruženja, bez ograničenja IT resursa.

icon - ContextCapture Viewer
ContextCapture Viewer

Jednostavno i besplatno pregledajte podatke 3D Reality Mesh modela i drugih produkata digitalne stvarnosti te precizno mjerite u interaktivnim modelima površina bilo koje veličine i razine detalja izrađenih pomoću Bentley programskih rješenja ContextCapture. Omogućuje pregled i mjerenje svih završnih proizvoda: interaktivnih Reality Mesh 3D modela površina sa i bez tekstura, ortofoto planova, istinskih ortofoto planova, teksturiranih oblaka točaka, poligona objekata i površina nastalih klasifikacijom i mnogih drugih.

icon - ContextCapture Mobile App
ContextCapture Mobile App

Pojednostavite prikupljanje podataka na lokaciji, snimanje fotografija i izradu produkata digitalne stvarnosti koristeći povezane usluge ContextCapture Cloud Processing Service za obradu podataka te uslugu ProjectWise ContextShare za pohranu i upravljanje podacima digitalne stvarnosti, direktno sa svog mobilnog uređaja. Kako mobilna aplikacija koristi resurse Cloud usluga za obradu, pohranu i upravljanje podacima nema posebnih hardverskih zahtjeva samog mobilnog uređaja, što svakom članu radnog tima omogućuje neograničen rad s aplikacijom, jednostavno dokumentiranje situacije te stvaranje digitalne stvarnosti po pristupačnoj cijeni. Aplikacija je raspoloživa u Apple Store trgovini.

icon - ProjectWise ContextShare
ProjectWise ContextShare

ContextShare usluga proširuje osnovno Bentley ProjectWise povezano podatkovno Cloud okruženje te ga koristi za pohranu, upravljanje i dijeljenje veće količine podataka digitalne stvarnosti kako bi unaprijedio suradnju, produktivnost rada i poslovne procese. Podaci podržani ContextShare uslugom dostupni su na svim Bentley programskim rješenjima koja uključuju kontekst digitalne stvarnosti u svoje procese, kao što su: MicroStation, Bentley Descartes, Open linija rješenja (OpenBuildings, OpenRoads,OpenCities,…) i još mnogi drugi.

icon - Bentley Descartes
Bentley Descartes

Implementirajte poslovne procese upravljanja prostornim podacima digitalne stvarnosti, u CAD i GIS aplikativnom okruženju. Aplikacija Bentley Descartes omogućuje obradu i upravljanje georeferenciranim rasterskim podacima svih vrsta i formata te 3D prostornim podacima, kao što su: Reality Mesh 3D modeli, visinski modeli površina i terena, oblaci točaka i drugi.

icon - Bentley Pointools
Bentley Pointools

Pregledajte, animirajte i uredite oblake točaka za ponovnu upotrebu u drugim aplikacijama. Pointools omogućuje pregled, animaciju i uređivanje oblaka točaka u jedinstvenim i samostalnim procesima rada te omogućuje intuitivno čišćenje i pripremu oblaka točaka kako biste ih lakše ponovno koristili u drugim aplikacijama. Možete pojednostaviti radne procese laserskog skeniranja direktnim uvozom podataka oblaka točaka svih glavnih proizvođača skenera. Pointools pruža intuitivne alate za prelet i animaciju objekata i površina koji se temelje na vremenskoj traci za kvalitetnu i impresivnu prezentaciju vaše vizije.

icon - Orbit 3DM Content Manager
Orbit 3DM Content Manager

Hardverski neovisan i proširiv, Orbit 3DM Content Manager korisnicima daje potpuni 360-3D pogled na svijet omogućujući spajanje različitih izvora prostornih podataka o digitalnoj stvarnosti i prostoru, bilo koje veličine i iz bilo kojeg izvora, u stvarnom vremenu. Upravljajte velikim količinama prostornih podataka iz različitih izvora kako bi ih optimizirali za razmjenu i korištenje na različitim web platformama. Orbit 3DM Content Manager omogućuje pristup, pohranu, ažuriranje, upravljanje i arhiviranje velikih količina podataka oblaka točaka, fotografija, teksturiranih modela površina i drugih standardnih oblika prostornih podataka koji se koriste u CAD, GIS i BIM sustavima.

icon - Orbit 3DM Feature Extraction
Orbit 3DM Feature Extraction

Izvršite jednostavna i složena mjerenja, automatsku klasifikaciju i naprednu analizu koristeći velike količine podataka oblaka točaka, fotografija, teksturiranih modela površina i drugih standardnih oblika prostornih podataka koji se koriste u CAD, GIS i BIM sustavima. U jedinstvenom, korisnički prilagođenom radnom okruženju, možete vršiti mjerenja i klasificirati podatke o digitalnoj stvarnosti prikupljene iz terestričkih i mobilnih te zračnih bespilotnih sustava.

icon - Orbit 3DM Publisher & Orbit 3DM Cloud
Orbit 3DM Publisher & Orbit 3DM Cloud

Pohranite i dijelite neograničene količine fotografija, modela površina i oblaka točaka svojih terestričkih, mobilnih i bespilotnih zračnih projekata prikupljanja i obrade podataka. Orbit 3DM Publisher i Cloud su usluge za pohranu i dijeljenje velike količine prostornih podataka svih vrsta i formata. Orbit 3DM Publisher predstavlja implementaciju usluge na lokalnom serveru korisnika, a Orbit 3DM Cloud predstavlja najam usluge implementirane u Cloud okruženju.

icon - Orbit 3DM Import & Upload Tool
Orbit 3DM Import & Upload Tool

Besplatni desktop alat za uvoz, optimizaciju za web i prijenos podataka 3D modela digitalne stvarnosti u ProjectWise ContextShare ili Orbit 3DM Cloud uslugama.

icon - OpenCities Map
OpenCities Map

Potpuno GIS programsko rješenje za upravljanje 2D i 3D prostornim podacima, prostornu analizu te vizualizaciju i izradu kartografskih prikaza. Temelji se na punoj primjeni svih CAD funkcionalnosti aplikacije MicroStation, koja je proširena s GIS funkcionalnostima u istom aplikativnom okruženju. Učinkovito dokumentirajte imovinu, modelirajte i analizirajte GIS podatke u 2D i 3D prostornom okruženju zajedno s CAD geometrijskim elementima crteža, Reality Mesh modelima terena i objekata, oblakom točaka i georeferenciranim rasterskim podacima digitalne stvarnosti okoline. OpenCities Map izvorno podržava punu interoperabilnost i upravljanje CAD i GIS podacima u svim standardnim formatima vektora i rastera te s vodećim prostornim bazama podataka uključujući: Oracle Spatial, SQL Server Spatial, PostgreSQL (PostGIS) i ESRI (FGBD, ArcGIS Server i Online).