Upravljanje digitalnim dvojnicima - Logo

Upravljanje digitalnim dvojnicima

ŠTO SU DIGITALNI DVOJNICI?

Digitalni dvojnici (digitalni blizanci) su virtualna preslika stvarnog sustava ili fizičke imovine koja je neodvojivo povezana s njihovom funkcijom. Služe kako bi se izradila vjerna simulacija sustava ili imovine nad kojom je moguće provoditi procese vizualizacije, integracije, analize, testiranja, nadzora i održavanja, s rezultatima koji bi bili istovjetni kada bi se isti procesi proveli na stvarnom sustavu ili fizičkoj imovini. Digitalni dvojnik može predstavljati virtualnu presliku u stvarnom vremenu na način kontinuirane sinkronizacije ključnih pojava nastalih u stvarnosti. Pojam digitalnih dvojnika sjedinjuje virtualnu presliku, ključne pojave i naprednu analizu u jednom.

KAKO S UPRAVLJATI S DIGITALNIM DVOJNICIMA?

Programska rješenja upravljanja digitalnim dvojnicima predstavljaju integracijsku platformu različitih izvora i oblika podataka, podataka senzora i metoda napredne analize kako bi vjerno odražavala stvarnost koju opisuje, analizira i s kojom upravlja. Platforma treba podržati nadogradnju digitalnih dvojnika s podacima ključnih pojava stvarnog sustava ili imovine u stvarnom vremenu. Programska rješenja u tom slučaju trebaju podržati integraciju podataka različitih senzora (IoT) ključnih pojava i prema njima kontinuirano kalibrirati digitalnog dvojnika u stvarnom vremenu. Jednom izgrađen digitalni dvojnik služi kao ishodište za sve nastavne procese vizualizacije i analiza, simulacije i predikcija, cjeloživotnog upravljanja imovinom i održavanja te podrške pravovremenom djelovanju, planiranju i odlučivanju.

Tvrtka Bentley Systems predvodnik je u realizaciji praktičnih programskih rješenja namijenjenih izgradnji i upravljanju digitalnim dvojnicima raznih vrsta infrastrukture.

icon - OpenFlows WaterSight
OpenFlows WaterSight

Kompleksno programsko rješenje cjelovitog upravljanja digitalnim dvojnicima sustava vodoopskrbe. Objedinjuje različite izvore podataka kako bi pružilo inteligentan, otporan i održiv sustav cjeloživotnog upravljanja sustavom i imovinom. OpenFlows WaterSight objedinjuje SCADA, GIS, hidrauličko modeliranje, informacije o potrošačima i povijesne podatke o kvarovima, u povezano podatkovno okruženje kako bi podržao učinkovito i pravovremeno upravljanje infrastrukturom u stvarnom vremenu. Skalabilno okruženje pruža cijelom upravljačkom timu pristup bitnim informacijama o radu cjelokupnog sustava i performansama pojedinačnih dijelova zajedno s informacijama o riziku, što unaprjeđuje odluke u hitnim slučajevima, preventivnim zahvatima, redovnom i izvanrednom održavanju te planiranju kapitalnih investicija.

icon - PlantSight
PlantSight

S PlantSightom možete vrlo brzo spoznati stvarne prednosti upravljanja digitalnim dvojnicima. Programsko rješenje PlantSight dohvaća podatke iz više 3D modela, uključujući modele površina i objekata, P&ID dijagrame te stvarne podatke rada sustava i održavanja, te u jednom cjelovitom sustavu podataka omogućiti vizualizaciju imovine i brz pristup informacijama. Izgradite digitalnog dvojnika industrijskog postrojenja iz postojećih izvora podataka, uključujući podatke proizašlih iz Bentley rješenja te integraciju s formatima podataka i aplikacijama trećih proizvođača. Koristeći iTwin platformu upravljanja digitalnim dvojnicima, upravljajte dvojnikom tijekom cijelog životnog ciklusa imovine, za sve analize i planove održavanja te unaprjeđenja učinkovitosti rada.

icon - OpenUtilities Designer
OpenUtilities Designer

Omogućite izgradnju digitalnih dvojnika imovine svih vrsta mrežne infrastrukture te upravljanje radnim zadacima unutar zajedničkog CAD i GIS programskog okruženja. OpenUtilities Designer programsko rješenje pomaže da kvalitetno projektirate i upravljajte elektroenergetskom, plinskom, vodovodnom ili kanalizacijskom mrežnom infrastrukturom unutar poznatog CAD okruženja aplikacije MicroStation obogaćene standardnim i specijaliziranim GIS funkcionalnostima upravljanja pojedinom vrstom infrastrukture. Omogućuje jednostavno uključivanje konteksta digitalne stvarnosti u obliku Reality Mesh 3D modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u procese projektiranja. Specijalizirano programsko rješenje omogućuje korištenje ugrađenih funkcionalnosti upravljanja radnim procesom za dodjelu, praćenje i upravljanje radnim zadacima kako bi operativno upravljali provedbom projekta i izbjegli nepotrebna kašnjenja. Ostale ugrađene funkcionalnosti GIS sustava za upravljanje mrežnom infrastrukturom omogućuju analizu i održavanje topološke međuovisnosti elemenata mreže, produkciju kartografskih prikaza te izvještavanje o imovini.

icon - OpenUtilities Digital Twin Services
OpenUtilities Digital Twin Services

Donosite kvalitetnije odluke u projektu, planirajte i optimizirajte rad uz detaljno razumijevanje cjelokupnog sustava mrežne infrastrukture - digitalnog dvojnika. OpenUtilities Dgitial Twin Services pomaže vizualizirati mrežnu infrastrukturu i integrirati podatke iz različitih izvora i u različitim formatima u jedinstven, smislen i operativan sustav upravljanja imovinom. Programsko rješenje također omogućuje uključivanje digitalne stvarnosti okoline u kontekst upravljanja mrežnom infrastrukturom, kao što su: Reality Mesh 3D modeli, podaci oblaka točaka, fotografije, teksturirane 3D modele površina i objekata te druge standardne vektorske i rasterske GIS prostorne podatke.

icon - OpenTower IQ
OpenTower IQ

Izgradite i upravljate s digitalnim dvojnicima telekomunikacijskih građevina i opreme. OpenTower IQ je jedinstven i centraliziran izvor podataka koji se koristi za upravljanje cjeloživotnim korištenjem telekomunikacijske infrastrukture. S podacima na jednom mjestu, suradnja koja je realizirana kroz Digital Twin platformu postaje jednostavna za korištenje svim uključenim dionicima. Kroz automatizirano rješenje koje koristi umjetnu inteligenciju (AI) i strojno učenje (ML), manualni procesi rada su minimalni, što uvelike unaprjeđuje učinkovitost korištenja i održavanja infrastrukture. Ključni automatizirani procesi rada su: modeliranje i projektiranje telekomunikacijskih tornjeva, 4D vizualizacija, inspekcija i procjena stanja imovine, uređaja i opreme, napredna inženjerska analiza i izvještavanje te izrada potrebne dokumentacije u procesu projektiranja, izgradnje i održavanja.

icon - OpenGround - Application Bundles
OpenGround - Application Bundles

Prikupljajte, upravljajte, izvještavajte, vizualizirajte i analizirajte svoje podatke kada i gdje vam trebaju. OpenGround je Cloud platforma za suradnju, dijeljenje i upravljanje podacima i informacijama u geologiji. Unaprijedite suradnju među svim suradnicima projekta koji koriste digitalni kontekst podzemlja kako bi unaprijedili odluke upravljanja digitalnim dvojnicima infrastrukture. Omogućuje rano identificiranje ograničenja lokacije, predodžbu financijskih implikacija te kvalitetnu pripremu i izradu planova. S OpenGroundom možete iskoristiti potpuno skalabilnu platformu u Cloud okruženju kako bi ispunili zahtjeve sigurnosti, automatiziranih izrada sigurnosnih kopija i robusnih procedura oporavaka u slučaju gubitka podataka. OpenGround Application Bundles sadrži različite verzije prilagođene određenoj ulozi u projektu.

icon - ProjectWise
ProjectWise

Platforma koja omogućuje naprednu integraciju upravljanja projektima, dijeljenje podataka te realizaciju suradnje timova unutar projekta, koordinacije rada i isporuka rezultata. ProjectWise 365 je web platforma u Cloud okruženju idealna za male i srednje projektantske tvrtke. ProjectWise Design Integration je napredna integracijska platforma namijenjena za složenije projekte. Štedi vrijeme te organizira podatke i procese uspostavom jednog centraliziranog repozitorija podataka. Članovi tima mogu jednostavno pristupiti podacima, pratiti promjene, slijediti CAD i BIM procese rada i standarde te provoditi procese revizije i isporučiti rezultate uz kontinuiranu podršku integritetu i sigurnosti podataka s povijesnim zapisom verzija. Upravljajte svim formatima podataka neovisno jesu li nastali kao rezultati Bentley programskih rješenja ili trećih proizvođača, uključujući Microsoft 365 uslugu za rad sa standardnim Office aplikacijama u Cloud okruženju. Pratite provedbu projekta u stvarnom vremenu kako bi pravovremeno prepoznali, reagirali i spriječili zastoje i druge neželjene događaje.

icon - SYNCHRO 4D
SYNCHRO 4D

Učinkovito upravljajte građevinskim projektima, od ureda do gradilišta i nazad. SYNCHRO 4D je programsko rješenje u Cloud okruženju koje u stvarnom vremenu omogućuje unaprjeđenje procesa planiranja i izvedbe gradnje na terenu. Jedina platforma koja je interoperabilna sa svim glavnim alatima za 3D modeliranje i planiranje koji postoje na tržištu. Možete računati na SYNCHRO 4D da će podržati najsloženije građevinske projekte koji zahtijevaju kombinaciju više programskih rješenja (Bentley i treće strane) za koji svaki ima jedinstvenu ulogu u procesu isporuke projekta. Bilo da planirate proces gradnje ili pratite napredak na terenu, SYNCHRO 4D možete kvalitetno i na vrijeme isporučiti projekte. Uključuje SYNCHRO Field, Control, Perform i Cost te niz drugih alata za upravljanje.