CAD modeliranje i vizualizacija - Logo

CAD modeliranje i vizualizacija

CAD je aplikacija za računalno potpomognuto projektiranje koja koristi arhitektima, inženjerima i projektantima kao podrška za izradu 3D modela, nacrta, situacija, karata i druge tehničke dokumentacije tijekom projektiranja, izgradnje i korištenja građevina svih vrsta, veličina i složenosti, kao što su: zgrade, mostovi, ceste, tvornice, industrijska postrojenja, infrastruktura željezničkog prometa, iskopi i rudnici, trafostanice, tuneli, postrojenja za vodoopskrbu i odvodnju i mnogi drugi.

Uz dokazanu Bentley CAD tehnologiju možete slobodno prihvatiti i izvršiti najsloženije projekte projektiranja, izgradnje ili korištenja svih vrsta zgrada, građevina ili infrastrukture. Rješenja za modeliranje i vizualizaciju više su od samih CAD aplikacija, ona pružaju snagu i svestranost dizajniranja 2D i 3D modela za sve vrste projekata. Zbog svoje fleksibilnosti, interoperabilnosti i snage možete računati da će najzahtjevniji projekti biti kvalitetno izvršeni. Uključite kontekst digitalne stvarnosti u svoja projektna rješenja kako bi prezentirali budućnost i donijeli ispravne odluke.

Bez obzira na vrstu projekta ili zahtijevane isporuke uvijek se možete osloniti na Bentley CAD programska rješenja za modeliranje i vizualizaciju.

TKO KORISTI CAD APLIKACIJE?
Arhitekti

Projektirajte s 2D i 3D CAD i BIM aplikacijama za dokumentiranje zgrada bilo koje vrste ili složenosti te učinkovito koordinirajte projekt sa drugim inženjerskim strukama.

Građevinari

Modelirajte, analizirajte, detaljno dokumentirajte čelične, betonske i drvene građevinske konstrukcije svih vrsta i namjene. Projektirajte ceste, željeznice, mostove, tunele i druge građevinske objekte, od koncepta do izgradnje.

Strojari

Projektirajte složene MEP sustave. Modelirajte potpuno parametrizirane ventilacije, cjevovode i vodovodne sustave s naprednim CAD i BIM rješenjima. Projektirajte i analizirajte sve vodoopskrbne, oborinske, kanalizacijske te retencijske sustave. Isporučite konceptualna rješenja industrijskih postrojenja kako bi optimizirali njihovu izgradnju, održavanje i korištenje.

Elektrotehničari

Dizajnirajte rasvjetu, napajanje, detekciju požara i druge električne sustave i podsustave te koordinirajte projekt s drugim strukama. Modelirajte i dokumentirajte sve vrste električnih sustava, uključujući 2D nacrte, 3D modele opreme, raspored mreže kablova te izradite izvješća procjene utroška materijala. Modelirajte i dokumentirajte komunikacijske mreže i sustave, uključujući 2D nacrte i 3D modele opreme. Izradite 3D modele i nacrte fizičkog izgleda trafostanice i električne sheme te izradite svu potrebnu dokumentaciju.

Geodeti

Izradite kompleksne 3D modele terena te ih vizualizirajte u obliku interaktivnih modela ili kao 2D karte kako bi osigurali kvalitetnu podlogu drugim strukama pri projektiranju i gradnji. Terenske podatke možete oblikovati kao GIS sustave svih vrsta infrastrukture u cilju upravljanja imovinom i realizaciji prvog koraka ka izgradnji digitalnih dvojnika.

icon - MicroStation
MicroStation

MicroStation je aplikacija za računalno potpomognuto projektiranje (CAD) koja se koristi od strane profesionalaca diljem svijeta kako bi izradili precizne 2D crteže i 3D modele u projektnim zadacima izgradnje i održavanja infrastrukture. Jednostavno uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih. Modelirajte, dokumentirajte i pregledajte projektnu dokumentaciju u arhitekturi, inženjerstvu, geodeziji, kartografiji, izradi konstrukcija i drugim građevinskim projektima, sa snagom i fleksibilnošću koja je potrebna za projekte svih veličina i složenosti. S bogatim mogućnostima interoperabilnosti (podržan rad sa svim AutoCAD formatima) i suradnje te fleksibilnošću za rad s 2D ili 3D podacima u CAD, GIS i BIM projektnim procesima, s MicroStationom možete biti sigurni da će projekt biti kvalitetno izrađen, a vizija rješenja jasno percipirana od strane svih dionika projekta.

icon - Bentley LumenRT
Bentley LumenRT

Prezentirajte projekt s vizualizacijama i animacijama visoke kvalitete te integracijom digitalne stvarnosti okoline u simulacije digitalnih dvojnika infrastrukture proizašlih iz CAD i BIM projekata. LumenRT je revolucionarna aplikacija za vizualizaciju koja omogućuje da oživite svoje projekte kako bi ste ih uključili u impresivne prezentacije vaše vizije te osigurali jasnu i nedvosmislenu percepciju svih dionika.

icon - OpenCities Map
OpenCities Map

Potpuno GIS programsko rješenje za upravljanje 2D i 3D prostornim podacima, prostornu analizu te vizualizaciju i izradu kartografskih prikaza. Temelji se na punoj primjeni svih CAD funkcionalnosti aplikacije MicroStation, koja je proširena s GIS funkcionalnostima u istom aplikativnom okruženju. Učinkovito dokumentirajte imovinu, modelirajte i analizirajte GIS podatke u 2D i 3D prostornom okruženju zajedno s CAD geometrijskim elementima crteža, Reality Mesh modelima terena i objekata, oblakom točaka i georeferenciranim rasterskim podacima digitalne stvarnosti okoline. OpenCities Map izvorno podržava punu interoperabilnost i upravljanje CAD i GIS podacima u svim standardnim formatima vektora i rastera te s vodećim prostornim bazama podataka uključujući: Oracle Spatial, SQL Server Spatial, PostgreSQL (PostGIS) i ESRI (FGBD, ArcGIS Server i Online).

icon - Bentley Descartes
Bentley Descartes

Implementirajte poslovne procese upravljanja prostornim podacima digitalne stvarnosti, u CAD i GIS aplikativnom okruženju. Aplikacija Bentley Descartes omogućuje obradu i upravljanje georeferenciranim rasterskim podacima svih vrsta i formata te 3D prostornim podacima, kao što su: Reality Mesh 3D modeli, visinski modeli površina i terena, oblaci točaka i drugi.

icon - OpenBuildings Designer
OpenBuildings Designer

Projektirajte, analizirajte, dokumentirajte i vizualizirajte zgrade s aplikacijom namijenjenom BIM profesionalcima. OpenBuildings Designer je aplikacija za modeliranje informacija o građevinama (BIM) koja pojednostavljuje multidisciplinarni rad među arhitektima, elektrotehničkim, strojarskim i građevinskim inženjerima te drugim profesionalcima. Jednostavno uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u svoje BIM procese projektiranja. S OpenBuildings Designerom možete učinkovito projektirati, ispuniti zadane rokove te umanjiti utjecaj pogrešaka na izvedbu projekta.

icon - ProStructures
ProStructures

Izradite precizne i kvalitetne 3D modele konstrukcija od čelika, metala i armiranog betona. ProStructures je aplikacija za sveobuhvatno i detaljno projektiranje raznih vrsta konstrukcija od čelika i betona koja omogućuje parametarsko upravljanje komponentama konstrukcija kako bi povećala produktivnost rada i profitabilnost projekta. Možete izraditi i automatski ažurirati 3D modele čeličnih, metalnih i armiranobetonskih konstrukcija. ProStructures uključuje paket aplikacija ProSteel i ProConcrete.

icon - OpenRoads Designer
OpenRoads Designer

Aplikacija za cjelovito projektiranje prometnica i pripadajućih objekata. OpenRoads Designer koristi se za sve vrste i veličine građevinskih projekata diljem svijeta. Podržava širok obuhvat složenih zadataka projektiranja kao što su: rješenja čvorova i kružnih tokova, zemljanih radova, geodetskih situacija, fekalne i oborinske odvodnje i drugih projektnih rješenja infrastrukture prometnica te priprema prijenosa projekta na teren. Jednostavno uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u svoje procese projektiranja prometnica. Od snimke postojećeg stanja preko izrade projekta i građevinske dokumentacije, OpenRoads Designer je aplikacija koja vam je potrebna kako bi ispunili sve zahtjeve projekta.