Simulacije i analize mobilnosti prometa - Logo

Simulacije i analize mobilnosti prometa

Steknite uvid u stvarno stanje mobilnosti prometa kako bi ste unaprijedili učinkovitost prijevoza te njegovu pouzdanost i pristupačnost široj zajednici.

Izgradite modele mobilnosti prometa na temelju ključnih ulaznih parametara, kao što su: očekivano i zahtijevano opterećenje te podaci o aktualnom stanju prometa. Prognozirajte i simulirajte utjecaj promjena infrastrukture na mobilnost i pristupačnost određenog naseljenog područja prije nego je izgrađeno, kako biste identificirali nedostatke koji utječu na kvalitetu života te pomogli stručnjacima za urbanizam i planiranje i lokalnim čelnicima kako riješiti nedostatke. Kreirajte i pokrenite korisnički definirane analize i generirajte bogate rezultate na temelju raznih parametara.

Koristeći Bentley programska rješenja za simulaciju i analizu mobilnosti prometa i pješaka - CUBE i LEGION, možete mjeriti, procijeniti i prognozirati utjecaj promjena na prometnu infrastrukturu prije odluke o investiciji. Od regija i gradova do zgrada i stanica, steknite uvid potreban za donošenje odluka temeljenih na stvarnim podacima tijekom procesa planiranja, projektiranja, izgradnje i korištenja infrastrukture.

icon - EMME
EMME

Sveobuhvatno programsko rješenje za analizu i prognozu mobilnosti prometa u svrhu planiranja kretanja ljudi na lokalnoj urbanoj te regionalnoj i nacionalnoj razini. EMME se koristi za izradu digitalnih modela mobilnosti kako bi omogućila prognoze potražnje za putovanjima te planiranje prometa, planiranje usluga prijevoza i srodnih primjena, u cilju pružanja stručne podloge izradi prometne strategije i podrške donošenju odluka. Modeliranjem ljudi, mjesta, procesa i mogućnosti prijevoza, planeri transporta mogu procijeniti učinkovitost transportnog sustava na nizu virtualnih scenarija prije stvarne implementacije promjene. Sa svojim kvalitetnim i pouzdanim algoritmima te rigoroznim procedurama, EMME je podržala modeliranje nekih od najzahtjevnijih svjetskih transportnih modela koji danas besprijekorno funkcioniraju.

icon - CUBE
CUBE

Programsko rješenje koje omogućuje simulacije utjecaja promjena postojećeg modela transporta na kretanje i pristupačnost određenog urbanog područja, prije nego se krene u implementaciju promjena. Služi za prognozu učinkovitosti modela mobilnosti i njegovih simulacija koji planerima transporta, inženjerima i urbanistima omogućuje vizualizaciju i testiranje raznih scenarija. Možete usporediti potencijalne prednosti i otkriti neočekivane posljedice kako biste uštedjeli vrijeme i novac prije ulaska u proces projektiranja. Bez obzira na način prijevoza, CUBE pruža stvarni, više-modelni i interaktivni pristup različitih načina transporta, uključujući: pješake, bicikliste, automobile, teretna vozila, autobusni prijevoz, željeznicu i laku željeznicu te transport zrakom, morem i vodom.

icon - CUBE Access
CUBE Access

Intuitivna aplikacija za planiranje mobilnosti koji omogućuje izradu vlastitih analiza pristupačnosti nacionalnim, regionalnim ili lokalnim urbanim područjima. Omogućuje jednostavnu izradu procjene pristupa promatranim područjima i kvantificiranje broja odredišta koja su dostupna raznim načinima prijevoza i putovanja unutar određenog vremenskog perioda. Funkcionira kao dodatak ESRI ArcGIS aplikacije te na taj način omogućuje jednostavnu implementaciju u interne radne procese.

icon - DYNAMEQ
DYNAMEQ

Kvalitetno programsko rješenje za simulaciju mobilnosti prometa vozilima i izradu DTA modela (Dynamic Traffic Assignment) koji pruža platformu visoke vjernosti za operativno modeliranje prometa različitih veličina. Od studija utjecaja na određenim lokacijama i pojava zakrčenih koridora do cjelovitog gradskog prometnog planiranja, DYNAMEQ daje jasnu i konzistentnu predodžbu o tome kako obrasci prometa na promatranom području reagiraju na promjene u infrastrukturi, brojnosti, cijenama i potražnji.

icon - LEGION Model Builder
LEGION Model Builder

Temeljna aplikacija za simulaciju i modeliranje kretanja ljudi koja omogućuje izgradnju preciznog prostornog modela koji se može simulirati i analizirati na osnovi skupa ključnih ulaznih podataka, kao što su: podaci o projektu, zahtijevanom opterećenju i operativnim podacima postojećeg stanja prometa. Možete koristiti LEGION Model Builder za analizu i procjenu mobilnosti gotovo bilo kojeg prostora gdje postoji kretanje većeg broja ljudi, kao što su: željezničke stanice, sportski stadioni, zračne luke, uredski kompleksi, kazališta, trgovi i prometna čvorišta.

icon - LEGION Simulator
LEGION Simulator

S LEGION Simulatorom možete analizirati alternative planova i rješenja za unaprjeđenje kvalitete pješačkog prometa, pronalaženje optimalnih ruta, upravljanje gužvom te sigurnosti i izradi sigurnosnih strategija. Simulirajte, vizualizirajte i procijenite prometne tokove na području projekta prije izgradnje, istražite različite scenarije te donesite kvalitetne odluke i kompromise.