Upravljanje komunikacijskom i drugom infrastrukturom - Logo

Upravljanje komunikacijskom i drugom infrastrukturom

S Bentley programskim rješenjima i inteligentnim modeliranjem unaprijedite vašu infrastrukturu , smanjite troškove i povećajte razinu usluge. Jednostavno automatizirajte ručne i repetitivne zadatke koji se još uvijek mogu pronaći u tradicionalnim procesima rada. S centralnim izvorom podataka o infrastrukturi s kojom upravljate možete ubrzati suradnju i povećati produktivnost. Napravite prvi korak ka izgradnji digitalnih dvojnika vaše infrastrukture.

UPRAVLJAJTE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTOM I NJEGOVIM KORIŠTENJEM

Uštedite vrijeme i novac korištenjem specijaliziranih programskih rješenja sukladno potrebama vašeg posla i zahtjevima projekta. Unaprijedite razinu usluge s pametnim modeliranjem mrežne infrastrukture upravljane GIS aplikacijom. Osigurajte da izvršenje vaših projekata kontinuirano napreduje uz integrirano upravljanje procesima rada i konkretnim zadacima tako da je lako pratiti, pregledavati i odobravati radne naloge.

icon - OpenComms Designer
OpenComms Designer

Planirajte, projektirajte i održavajte optičke, koaksijalne i hibridne tipove mreže komunikacijske infrastrukture unutar programskog rješenja podržanog GIS funkcionalnostima. S OpenComms Designerom možete jednostavno integrirati nove projekte nadogradnje ili proširenja postojeće mreže izvedene s vaše strane ili strane vanjskih izvođača. Ova fleksibilna radna okolina smanjuje rizike vezane uz probijanje proračuna i nedostatke upravljanja projektom, a istovremeno povećava ukupnu produktivnost u radu. Stvorite pametne modele u bogatom inženjerskom i GIS okruženju koje uključuje punu funkcionalnost CAD aplikacije MicroStation s interaktivnim izračunima signala. Uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku Reality Mesh 3D modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u svoje procese projektiranja.

icon - OpenComms PowerView
OpenComms PowerView

Ubrzajte operativne procese gradnje i održavanja komunikacijske infrastrukture. Upravljajte radnim zadacima i umanjite pogreške kreiranjem cjelovitih shema mreža, prikupljanjem podataka o opremi i snimaka stvarnog stanja te podržite rad na terenu. Učinite svoje terensko osoblje produktivnijim i unaprijedite uslugu krajnjim korisnicima. Na terenu možete donositi bolje odluke i raditi učinkovitije ukoliko osigurate potpun pristup modelu mreže. Aplikacija OpenComms PowerView omogućuje pregled i rad s podacima mreže, reviziju i ažuriranje podataka te osnovnu analizu.

icon - Bentley Raceway and Cable Management
Bentley Raceway and Cable Management

Projektiranje i dokumentiranje složenih sustava kanala, nosača i kablova ne bi trebao zahtijevati više različitih aplikacija za rješavanje širokog skupa zadataka. Aplikacija Bentley Raceway and Cable Management pruža sveobuhvatne mogućnosti projektiranja sheme kablova i procjenu utroška materijala - u jednom, integriranom sustavu. Stvara okvir za učinkovit proces rada koji obuhvaća sve faze projektiranja, od početnog koncepta do detaljne sheme. Automatizirani procesi rada za izradu konceptualnih rješenja kao i za detaljne sheme, omogućuju da projekte izvedete brzo i učinkovito, bez ponavljanja istih radnji više puta.

icon - OpenTower Designer
OpenTower Designer

Pojednostavite projektiranje i modeliranje telekomunikacijskih tornjeva moćnim 3D alatom. OpenTower Designer je namjensko programsko rješenje za analizu i projektiranje telekomunikacijskih tornjeva koje prati svakodnevne procese projektiranja, uključujući promjene projektnog rješenja tornja, višestruke evaluacije različitih alternativa i scenarija, kontrole temelja i spoja s tornjem i slično. Omogućuje automatizirane analize opterećenja vjetra i seizmičkog opterećenja, analizu konstrukcije tornja i izradu prilagođenih izvješća. Napredne grafičke mogućnosti aplikacije prikazuju stvaran 3D pogled na toranj uključujući prikaz uređaja i druge komunikacijske opreme. Omogućuje jednostavno uključivanje konteksta digitalne stvarnosti u obliku Reality Mesh 3D modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u procese projektiranja.

icon - OpenTower Mount Analysis
OpenTower Mount Analysis

Analizirajte načine i mogućnosti izvedbe projekata konstrukcije nosača telekomunikacijskih tornjeva s dostupnom širokom bazom standardnih elemenata nosača, uređaja i opreme obogaćenom realističnom 3D grafikom svakog elementa. OpenTower Mount Analysis daje pristup širokoj biblioteci standardnih oblika antena i nosača što projektantima omogućuje brzo i učinkovito modeliranje od početka. Analitičke mogućnosti alata podržavaju brzu i temeljitu analizu opterećenja vjetra i procjenu utjecaja na konstrukciju, a napredna 3D grafika čini vizualizaciju tornja vrlo realističnom i jednostavnom za korištenje.

icon - OpenTower IQ
OpenTower IQ

Izgradite i upravljate s digitalnim dvojnicima telekomunikacijskih građevina i opreme. OpenTower IQ je jedinstven i centraliziran izvor podataka koji se koristi za upravljanje cjeloživotnim korištenjem telekomunikacijske infrastrukture. S podacima na jednom mjestu, suradnja koja je realizirana kroz Digital Twin platformu postaje jednostavna za korištenje svim uključenim dionicima. Kroz automatizirano rješenje koje koristi umjetnu inteligenciju (AI) i strojno učenje (ML), manualni procesi rada su minimalni, što uvelike unaprjeđuje učinkovitost korištenja i održavanja infrastrukture. Ključni automatizirani procesi rada su: modeliranje i projektiranje telekomunikacijskih tornjeva, 4D vizualizacija, inspekcija i procjena stanja imovine, uređaja i opreme, napredna inženjerska analiza i izvještavanje te izrada potrebne dokumentacije u procesu projektiranja, izgradnje i održavanja.

icon - OpenUtilities Designer
OpenUtilities Designer

Omogućite izgradnju digitalnih dvojnika imovine svih vrsta mrežne infrastrukture te upravljanje radnim zadacima unutar zajedničkog CAD i GIS programskog okruženja. OpenUtilities Designer programsko rješenje pomaže da kvalitetno projektirate i upravljajte elektroenergetskom, plinskom, vodovodnom ili kanalizacijskom mrežnom infrastrukturom unutar poznatog CAD okruženja aplikacije MicroStation obogaćene standardnim i specijaliziranim GIS funkcionalnostima upravljanja pojedinom vrstom infrastrukture. Omogućuje jednostavno uključivanje konteksta digitalne stvarnosti u obliku Reality Mesh 3D modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u procese projektiranja. Specijalizirano programsko rješenje omogućuje korištenje ugrađenih funkcionalnosti upravljanja radnim procesom za dodjelu, praćenje i upravljanje radnim zadacima kako bi operativno upravljali provedbom projekta i izbjegli nepotrebna kašnjenja. Ostale ugrađene funkcionalnosti GIS sustava za upravljanje mrežnom infrastrukturom omogućuju analizu i održavanje topološke međuovisnosti elemenata mreže, produkciju kartografskih prikaza te izvještavanje o imovini.

icon - OpenUtilities Analysis
OpenUtilities Analysis

Unaprijedite planiranje i upravljanje elektroenergetskom mrežom. Programsko rješenje OpenUtilities Analysis (koristi Siemens PSS®SINCAL) omogućuje analizu i prognoziranje uvjeta rada mreže bez ometanja trenutne operabilnosti. Preciznije prognoze omogućene su primjenom najsuvremenijih analitičkih modela i raznih scenarija rada, u cilju pojednostavljenja analize utjecaja promjena u mreži kako bi se optimizirao protok energije i umanjili rizici. Rješenje omogućuje rad u integriranom okruženju koje kombinira funkcionalnosti analize elektroenergetskih mrežnih sustava s funkcionalnostima geografskog informacijskog sustava (GIS). Uz Bentley i Siemens programska rješenja dobivate vrlo dinamičan način analize u kojem su mrežni modeli uvijek ažurni i precizno opisuju operativno stanje stvarnog sustava.

icon - OpenUtilities Digital Twin Services
OpenUtilities Digital Twin Services

Donosite kvalitetnije odluke u projektu, planirajte i optimizirajte rad uz detaljno razumijevanje cjelokupnog sustava mrežne infrastrukture - digitalnog dvojnika. OpenUtilities Dgitial Twin Services pomaže vizualizirati mrežnu infrastrukturu i integrirati podatke iz različitih izvora i u različitim formatima u jedinstven, smislen i operativan sustav upravljanja imovinom. Programsko rješenje također omogućuje uključivanje digitalne stvarnosti okoline u kontekst upravljanja mrežnom infrastrukturom, kao što su: Reality Mesh 3D modeli, podaci oblaka točaka, fotografije, teksturirane 3D modele površina i objekata te druge standardne vektorske i rasterske GIS prostorne podatke.

icon - OpenUtilities DER Optioneering
OpenUtilities DER Optioneering

Pojednostavite procese međusobnog povezivanja DER (Distributed Energy Resources) izdvojenih izvora energije s automatiziranim procesima pregleda i analize. OpenUtilities DER Optioneering (koristi Siemens PSS®SINCAL) omogućuje brzi proces izrade pregleda za početnu evaluaciju međusobnog povezivanja DER komponenti. Automatizirana metode evaluacije brzo daje odgovor na pitanje mogu li se DER komponente međusobno povezati ili ne. Brzi postupak pregleda i evaluacije kombinira početni i dodatni mehanizam provjere u jedinstvenom procesu smanjujući potrebu za angažiranjem dodatnih stručnih resursa u početnoj fazi planiranja. Učinkovito evaluirajte komponente za međusobno povezivanje, značajno smanjite vrijeme potrebno za početnu analizu te optimizirajte angažman stručnih inženjerskih resursa visoke cijene. Kriteriji evaluacije mogu se konfigurirati i prilagoditi kako bi se prilagodili različitim standardima.

icon - OpenUtilities Design Optioneering
OpenUtilities Design Optioneering

Planirajte i projektirajte razne vrste komunalne mrežne infrastrukture s uključenom integracijom izdvojenih izvora energije (Distributed Energy Resources, DER). OpenUtilities Design Optioneering (Pokreće ga Siemensov PSS®SINCAL) omogućuje planiranje i projektiranje raznih vrsta komunalne mrežne infrastrukture i integraciju izdvojenih izvora energije (DER). Unaprijedite suradnju i osigurajte da su mrežni modeli infrastrukture financijski opravdani, pouzdani i inteligentni. Analizirajte mnoge scenarije rada sustava kako biste optimizirali performanse, ublažili nedostatke i omogućili složene promjene projektnog rješenja. Aplikacija pruža mogućnost analize planirane i postojeće mrežne infrastrukture.

icon - OpenUtilities Substation
OpenUtilities Substation

Programsko rješenje pruža sveobuhvatan i integriran skup funkcionalnosti koje proces projektiranja čine bržim, lakšim i učinkovitijim. Izbjegnite preradu rješenja, umanjite utjecaj pogrešaka i unaprijedite suradnju pomoću povezanih i međusobno referenciranih 3D modela i električnih shema. Koristite najbolje prakse i primijenite standarde s automatskom kontrolom grešaka, izradom popisa materijala i građevinskim izvještajima. Povećajte učinkovitost kada vaš projekt završi fazu projektiranja, ubrzajte gradnju i unaprijedite izvedbu dijeljenjem pametnog i integriranog 3D modela.

icon - OpenUtilities Map
OpenUtilities Map

Aplikacija za izgradnju i održavanje evidencije imovine svih vrsta infrastrukture unutar CAD/GIS programskog okruženja. Glavne funkcionalnosti aplikacije obuhvaćaju održavanje i ažuriranje podataka i topološke međuovisnosti elemenata infrastrukture u cilju sveobuhvatnog evidentiranja i planiranja održavanja odnosno projektiranja rekonstrukcija i proširenja mreže u cjeloživotnom vijeku upravljanja imovinom. Uključite podatke digitalne stvarnosti u kontekst upravljanja mrežnom infrastrukturom, kao što su: Reality Mesh 3D modeli, podaci oblaka točaka, fotografije, teksturirane 3D modele površina i objekata te druge standardne vektorske i rasterske GIS prostorne podatke. Aplikacija omogućuje izvoz podataka za potrebe nastavka upravljanja i analize u srodnim aplikacijama te izgradnju digitalnih dvojnika.

icon - Power Line Systems
Power Line Systems

S programskim rješenjima tvrtke Power Line Systems, članicom grupacije Bentley Systems, možete analizirati i projektirati nadzemne prijenosne i distribucijske sustave elektroenergetske infrastrukture i njihove građevinske konstrukcije. Najpoznatije rješenje PLS-CADD namijenjeno je projektiranju vodova i nosivih konstrukcija koje uključuje detalje morfologije terena, proračune napetosti i opterećenja vodova te omogućuje izradu svih potrebnih nacrta i druge dokumentacije distribucijskih sustava elektroenergetske infrastrukture. U ponudi su i druga rješenja tvrtke Power Line Systems, kao što su: PLS-GRID, TOWER, PLS-POLE, CAISSON, SAPS, SAGSEC i drugi.

icon - Promis.e
Promis.e

Projektirajte električne sustave brže i s manje pogrešaka s međusobno integriranim shemama, 2D nacrtima, 3D modelima opreme i izvješćima. Uz Promis.e dobivate inteligentno 2D/3D programsko rješenje za projektiranje električnih sustava koje isporučuje projekte brže i s manje pogrešaka od tradicionalnog CAD načina projektiranja. Promis.e automatizira ručno crtanje i koristi inteligentni model koji međusobno povezuje sheme, 2D nacrte, 3D modele opreme i izvješća. Aplikacija se koristi diljem svijeta za projektiranje upravljanja industrijskim strojevima, kao i električnih sustava za industrijska postrojenja, rudnike i prometnu signalizaciju.

icon - SPIDAcalc
SPIDAcalc

Prikupite, modelirajte i optimizirajte zajedničko korištenje telekomunikacijske i elektroenergetske distribucijske imovine. Aplikacija SPIDAcalc olakšava prikupljanje, modeliranje i optimizaciju općih troškova, dajući organizacijama transparentnost, kontrolu i fleksibilnost nad metodama prikupljanja, specifikacije materijala i analize. SPIDAcalc je idealan alat za pružatelje elektroopskrbnih, telekomunikacijskih i širokopojasnih usluga, inženjerske i građevinske izvođače, konzultantske tvrtke i druge profesionalce u industriji.

icon - SPIDAsilk
SPIDAsilk

Eliminirajte ručne izračune i zastarjela izvješća. SPIDAsilk je aplikacija za nelinearnu analizu koja precizno evaluira električke i telekomunikacijske vodiče. Koristi se za potrebe komunalnih poduzeća, pružatelja telekomunikacijskih usluga i konzultanata koji trebaju precizne i kvalitetne izračune vodiča i shema ugradnje. SPIDAsilk je pristupačna aplikacija jednostavna za korištenje koja ima moderno korisničko sučelje i detaljno izvještavanje.

icon - SPIDAstudio
SPIDAstudio

Steknite uvid u stvarno stanje imovine, projektnih aktivnosti i SPIDAcalc podataka o telekomunikacijskoj i distribucijskoj imovini. SPIDAstudio je programsko rješenje za upravljanje procesima rada te pohranu i upravljanje podacima. Upravlja stvarnim stanjem imovine i aktivnostima koji se izvršavaju nad sustavima infrastrukture.

icon - Sensemetrics
Sensemetrics

S IoT rješenjima tvrtke Sensemetrics, članicom grupacije Bentley Systems, možete stvoriti digitalne dvojnike imovine u stvarnom vremenu. Tvrtka nudi rješenja IoT senzora u Cloud okruženju, upravljanje podacima senzora i automatiziranim procesima analize stanja, rada i korištenja imovine. Rješenja povezuju organizacije, ljude, imovinu i podatke senzora kako bi izgradili centralizirani sustav upravljanja digitalnim dvojnicima svih vrsta imovine i raznih namjena. U ponudi su IoT uređaji i senzori THREAD i STRAND linije proizvoda te programska rješenja u Cloud okruženju i mobilna aplikacija.

icon - MicroStation
MicroStation

Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih. Modelirajte, dokumentirajte i pregledajte projektnu dokumentaciju u arhitekturi, inženjerstvu, geodeziji, kartografiji, izradi konstrukcija i drugim građevinskim projektima, sa snagom i fleksibilnošću koja je potrebna za projekte svih veličina i složenosti. S bogatim mogućnostima interoperabilnosti (podržan rad sa svim AutoCAD formatima) i suradnje te fleksibilnošću za rad s 2D ili 3D podacima u CAD, GIS i BIM projektnim procesima, s MicroStationom možete biti sigurni da će projekt biti kvalitetno izrađen, a vizija rješenja jasno percipirana od strane svih dionika projekta.