Upravljanje sustavima vodoopskrbe i odvodnje - Logo

Upravljanje sustavima vodoopskrbe i odvodnje

Modelirajte, projektirajte, planirajte i upravljajte infrastrukturom sustava vodoopskrbe i odvodnje. Programska rješenja usmjerena su na izgradnju digitalnih dvojnika kako bi podržala cjeloživotno upravljanje imovinom infrastrukture. Glavne funkcionalnosti sustava obuhvaćaju kreiranje, održavanje i ažuriranje podataka objekata i topološke međuovisnosti elemenata infrastrukture, analize te hidrauličkog modeliranja u cilju sveobuhvatnog evidentiranja i planiranja održavanja te projektiranja rekonstrukcija i proširenja mreža. Sastoje se od niza međusobno integriranih aplikacija koja zajedno, u jedinstvenom procesu rada, centraliziranom mjestu pohrane podataka i višekorisničkom okruženju, pružaju mogućnost cjeloživotnog upravljanja infrastrukturom sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Upravljanje sustavima vodoopskrbe

Od simulacija protoka potrebnog za gašenje požara na objektu i utjecaja različitih scenarija na kvalitetu vode i njenu distribuciju, sve do analiza opasnosti i izračuna troškova energije, imamo rješenja za sve što vam treba.

Upravljanje sustavima odvodnje

Programska rješenja koja pojednostavljuju procese modeliranja fekalnih, oborinskih i mješovitih sustava odvodnje tako da vam ostaje više vremena za rješavanje drugih inženjerskih izazova.

Alati za hidrauličke proračune i analize

Jednostavni kalkulatori i kompleksni alati za sve vaše inženjerske potrebe pri izradi hidrauličkih proračuna i analize različitih vrsta sustava.

icon - OpenFlows WaterGEMS
OpenFlows WaterGEMS

Napredno programsko rješenje za podršku odlučivanju u fazama projektiranja, planiranja i cjeloživotnog upravljanja sustavima vodoopskrbe. Rješenje za hidrauličko modeliranje – WaterGEMS, pruža okruženje jednostavno za korištenje u kojem možete analizirati, dizajnirati i optimizirati svoje sustave vodoopskrbe. S naprednom interoperabilnošću, izgradnjom geoprostornih modela mreže, optimizacijom i mogućnostima upravljanja imovinom, WaterGEMS podržava sve inženjerske procese rada, od izračuna protoka požarnih opterećenja i analize kvalitete vode do potrošnje energije, planiranja i upravljanja kapitalnim troškovima.

icon - OpenFlows WaterCAD
OpenFlows WaterCAD

Jednostavna aplikacija za hidrauličko modeliranje u procesima analize, projektiranja te optimizaciji upravljanja i kvalitete rada vodoopskrbnih sustava. Ugrađena funkcionalnost podrške upravljanja kvalitetom vode pomaže u analizi starosti vode, analizi miješanja vode u spremnicima i traganjem za izvorom onečišćenja kako bi bili u mogućnosti modelirati učestalost kloriranja, simulirati hitne događaje narušavanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode, vizualizirati zone te unaprijedili kvalitetu zamućenosti, okusa i mirisa detekcijom i identificiranjem problema s miješanjem vode u vodoopskrbnim sustavima.

icon - OpenFlows HAMMER
OpenFlows HAMMER

Identificirajte, upravljajte i ublažite rizike povezane s prijelaznim pojavama promjene tlaka i hidrauličkih udara. Aplikacija za analizu prijelaznih pojava i udara – HAMMER, je učinkovit način za kontrolu i preveniranje neželjenih pojava u sustavu. Ako se zanemare, u vodovodnom i sustavu odvodnje, prolazne pojave promjene tlaka mogu uzrokovati znatna oštećenja cijevi i opreme, ugroziti sigurnost operatera, omogućiti kontaminaciju sustava i prekinuti pružanje usluge korisnicima. Aplikacija može pomoći u identificiranju kritičnih točaka u sustavu koje treba zaštiti. Svoju uspješnu primjenu dokazala je na brojim i zahtjevnim projektima diljem svijeta.

icon - OpenFlows WaterSight
OpenFlows WaterSight

Kompleksno programsko rješenje cjelovitog upravljanja digitalnim dvojnicima sustava vodoopskrbe. Objedinjuje različite izvore podataka kako bi pružilo inteligentan, otporan i održiv sustav cjeloživotnog upravljanja sustavom i imovinom. OpenFlows WaterSight objedinjuje SCADA, GIS, hidrauličko modeliranje, informacije o potrošačima i povijesne podatke o kvarovima, u povezano podatkovno okruženje kako bi podržao učinkovito i pravovremeno upravljanje infrastrukturom u stvarnom vremenu. Skalabilno okruženje pruža cijelom upravljačkom timu pristup bitnim informacijama o radu cjelokupnog sustava i performansama pojedinačnih dijelova zajedno s informacijama o riziku, što unaprjeđuje odluke u hitnim slučajevima, preventivnim zahvatima, redovnom i izvanrednom održavanju te planiranju kapitalnih investicija.

icon - OpenFlows SewerGEMS
OpenFlows SewerGEMS

SewerGEMS je napredno programsko rješenje za analizu, projektiranje i upravljanje fekalnim i mješovitim sustavima odvodnje. Rizike utjecaja pogrešaka pri donošenju odluka možete umanjiti pružanjem preciznih, kvalitetnih i ažurnih podatke mreže, ugrađene hidrauličke i hidrološke analize te raznih metoda kalibracije cjelokupnog sustava prema podacima višegodišnjih količina oborina na promatranom području. Kreirajte scenarije „što ako“ kako bi stekli bolju spoznaju rada sustava te donijeli utemeljene i kvalitetne odluke u pravo vrijeme. Integracija sa SCADA sustavima telemetrije pruža kalibraciju modela u stvarnom vremenu što ima znatan utjecaj na pouzdanost rezultata, unaprjeđuje rad sustava i omogućuje prevenciju neželjenih događaja.

icon - OpenFlows SewerCAD
OpenFlows SewerCAD

Jednostavna aplikacija za modeliranje, analizu, projektiranje i planiranje sustava odvodnje, široko korištena u komunalnim i projektantskim tvrtkama. S aplikacijom SewerCAD možete modelirati i analizirati cjelokupnu mrežu sustava odvodnje, glavne tlačne sile i gravitacijsku hidrauliku, koristeći pri tome analizu stabilnog stanja s primjenom različitih vršnih faktora te simulirati rada sustava kroz duže razdoblje.

icon - OpenFlows CivilStorm
OpenFlows CivilStorm

Od glavnog plana sustava oborinske odvodnje do studija kvalitete vode, CivilStorm pruža napredno okruženje za analizu, projektiranje i upravljanje sustavima odvodnje oborinskih voda. CivilStorm je potpuno, višeplatformsko programsko rješenje za hidrauličko modeliranje razvijeno za analizu složenih oborinskih sustava. Sustave možete analizirati pomoću ugrađenih hidrauličkih i hidroloških alata te raznih metoda kalibracije u ovisnosti o količini oborina.

icon - OpenFlows StormCAD
OpenFlows StormCAD

Jednostavna aplikacija za modeliranje, projektiranje i analizu sustava oborinske odvodnje. Pomoću aplikacije StormCAD možete izračunati protok slivnika, kapacitete odvodnje te protok mreže u odvodnim kanalima i cijevima. StormCAD sadrži jedinstven skup podataka potreban za punu interoperabilnost na svim platformama. Osim kao samostalna aplikacija, StormCAD može se direktno koristiti unutar aplikacija MicroStation, OpenRoads, OpenSite ili OpenRoads Designer, u kojima je omogućeno jednostavno dodavanje konteksta digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih.

icon - OpenFlows PondPack
OpenFlows PondPack

Aplikacija za analizu i projektiranje retencija, objekata za zadržavanje vode, mrežu odvodnje, ispuste i kanale. PondPack se višenamjenski koristi od jednostavnijih projekata do složenih studija odvodnje, bez ograničenja broja objekata. Grafičko korisničko sučelje aplikacije pojednostavljuje pregled mreže i unos podataka te izradu i pregled izlaznih podataka i produkata analize. Omogućeno je dodavanje CAD vektorskih podataka (DXF), prostornih podataka (SHP) te rasterskih podloga (npr. fotografije iz zraka) kako bi skicirali slivove, ispuste i kanale koji se kasnije mogu analizirati.

icon - OpenFlows FLOOD
OpenFlows FLOOD

Aplikacija za modeliranje poplavnih događaja u cilju procjene i projektiranja učinkovitih mjera za smanjenje rizika od poplava. FLOOD je aplikacija za modeliranje poplavnih događaja i njihovu analizu u cilju ublažavanja rizika od poplava u urbanim, riječnim i obalnim područjima. Koristeći prostorno distribuirane numeričke modele, korisnici mogu u kratkom vremenu simulirati sve hidrološke i hidrauličke procese poplavnog događaja kako bi podržali planiranje u hitnim slučajevima, smanjili rizik od poplava i projektirali punu prevenciju nastanka događaja. Primijenite 1D/2D pristup analizi podataka za podršku sustavima ranog upozorenja od poplava (FEWS).

icon - OpenFlows FlowMaster
OpenFlows FlowMaster

FlowMaster je hidraulički alat koji se učinkovito koristi u projektiranju i analizi više desetaka vrsta elemenata mreže, kao što su: tlačne cijevi, otvoreni kanali, ustave, otvori i ulazi. Zamijenite ručni proces izračuna sklon pogreškama i prebacite se na FlowMaster za pouzdane izračune na velikom broju hidrauličkih elemenata mreže.

icon - OpenFlows CulvertMaster
OpenFlows CulvertMaster

CulvertMaster je iznimno snažan i jednostavan alat za projektiranje i analizu postojeće hidraulike propusta. Možete analizirati sve, od jednocjevnih prijelaza do složenih poprečnih sustava drenaža na nasipima, utjecajem otpadnih voda i prekrivanja kolnika vodom, uzimajući u obzir podatke o slivu, karakteristikama propusta, pa čak i geometriji ustave. Moguća je primjena standardnih tipova i oblika propusta, materijala i ulaznih parametara za izračun karakteristika propusta.

icon - Utilities WorkSuite
Utilities WorkSuite

Prodajni paket koji nudi dva napredna programska rješenja za hidrauliku i hidrologiju, OpenFlows WaterGEMS (5000 cijevi) i OpenFlows SewerGEMS (5000 cijevi), po prihvatljivoj cijeni. WaterGEMS i SewerGEMS omogućuju modeliranje, analizu, projektiranje, optimizaciju i upravljanje sustavima vodoopskrbe i odvodnje.

icon - Site Development WorkSuite
Site Development WorkSuite

Prodajni paket koji nudi niz integriranih programskih rješenja za razvoj gradilišta, vodovod i odvodnju, hidrauliku i hidrologiju, po prihvatljivoj cijeni. Ostvarite pristup naprednim mogućnostima za pojednostavljenje radnih operacija na gradilištu s paketom aplikacija: OpenSite Designer, OpenFlows WaterGEMS (250 cijevi), OpenFlows SewerGEMS (250 cijevi), OpenFlows FlowMaster i OpenFlows CulvertMaster.