Područja primjene i proizvodi - Logo

Područja primjene i proizvodi

Projektiranje zgrada

Programska rješenja u domeni projektiranja zgrada i kompleksnih građevina podržavaju procese projektiranja i dokumentiranja kroz sve faze stvaranja – od idejnog rješenja, projektiranja i modeliranja informacija o građevini (BIM) do izrade dokumentacije, koordinacije i izgradnje. Koriste ga vodeće tvrtke širom svijeta na projektima različitih složenosti, od standardnih do nekih od najinspirativnijih projekata

CAD modeliranje i vizualizacija

Uz dokazanu Bentley CAD tehnologiju možete slobodno prihvatiti i izvršiti najsloženije projekte projektiranja, izgradnje ili korištenja svih vrsta zgrada, građevina ili infrastrukture. Rješenja za modeliranje i vizualizaciju više su od samih CAD aplikacija, ona pružaju snagu i svestranost dizajniranja 2D i 3D modela za sve vrste projekata. Zbog svoje fleksibilnosti, interoperabilnosti i snage možete računati da će najzahtjevniji projekti biti kvalitetno izvršeni.

Projektiranje u niskogradnji

Otkrijte zašto većina inženjerskih tvrtki odabire Bentley rješenja za projekte cesta, željeznica, razvoja gradilišta i druge građevinske projekte u niskogradnji. Svoje projekte možete projektirati i analizirati bolje, brže i kvalitetnije, bez zastoja i pojave neplaniranih događaja.

Upravljanje gradnjom i planiranje

S Bentley rješenjima možete unaprijediti planiranje i upravljanje projektom gradnje kako biste se držali okvira proračuna i pravovremeno prevenirali rizike, istovremeno osiguravajući sigurnost provedbe i kvalitetu projekta. Otkrijte koja su rješenja najbolja za vaš projekt.

Geotehničko inženjerstvo

Riješite standardne i složene geotehničke izazove u tlu i stijenama, uključujući napredne analize iskopa, temelja, tunela i druge infrastrukturne projekte s dokazanim i sveobuhvatnim programskim rješenjima za geotehničku analizu i razmjenu podataka i informacija.

Seequent

Za građevinske ili energetske projekte te projekte zaštite okoliša i eksploatacije rudnog bogatstva, inženjeri geotehnike i konzultanti diljem svijeta odabiru rješenja tvrtke Seequent kako bi riješili najsloženije geotehničke izazove. Tvrtka Seequent razvija vlastita geotehnička programska rješenja unutar grupacije Bentley Systems. Zajedno pomažu izgraditi predvidivu budućnost spajajući izgrađeni svijet iznad površine sa skrivenim svijetom ispod nje.

Upravljanje sustavima vodoopskrbe i odvodnje

Programska rješenja usmjerena su na izgradnju digitalnih dvojnika kako bi podržala cjeloživotno upravljanje imovinom infrastrukture sustava vodoopskrbe i odvodnje. Sastoje se od niza međusobno integriranih aplikacija koja zajedno, u jedinstvenom procesu rada, centraliziranom mjestu pohrane podataka i višekorisničkom okruženju, pružaju mogućnost cjeloživotnog upravljanja infrastrukturom.

Simulacije i analize mobilnosti prometa

Steknite uvid u stvarno stanje mobilnosti prometa kako bi ste unaprijedili učinkovitost prijevoza te njegovu pouzdanost i pristupačnost široj zajednici. Prognozirajte i simulirajte utjecaj promjena infrastrukture na mobilnost i pristupačnost određenog naseljenog područja prije nego je izgrađeno, kako bi identificirali nedostatke koji utječu na kvalitetu života te pomogli stručnjacima za urbanizam i planiranje i lokalnim čelnicima kako riješiti nedostatke.

Analiza građevinskih konstrukcija u morskom okruženju

Riješite sve konstrukcijske i arhitektonske aspekte svojih projekata u morskom okruženju s dokazanim Bentley programskim rješenjima SACS, MOSES, MAXSURF i OpenWindPower. Možete isporučiti standardizirane i troškovno optimalne projekte na i u moru te projekte u domeni pomorskog prometa i izgradnje plovnih objekata. Unaprijedite učinkovitost suradnje korištenjem integriranih aplikacija za analizu, dizajn i simulaciju složenih morskih struktura i plovnih objekata.

Analiza opterećenja cjevovoda i spremnika

Isporučite optimalna, sigurna i kvalitetna projektna rješenja spremnika, izmjenjivača topline, hladnjaka zraka i drugih vrsta spremnika s Bentley programskim rješenjima za analizu opterećenja u cijevima i spremnicima - AutoPIPE. Ubrzajte svoje projekte i minimizirajte pogreške u projektiranju uvozom modela cjevovoda iz drugih aplikacija za projektiranje industrijskih postrojenja. Koristite automatizirane postupke dok osiguravate usklađenost projektnog rješenja s međunarodnim standardima.

Projektiranje industrijskih postrojenja

Unaprijedite projektiranje industrijskih postrojenja i podignite proces na višu razinu s Bentley paketom programskih rješenja – Open Plant. Uz kolaborativno, inteligentno, 2D i 3D okruženje za projektiranje temeljeno na otvorenim standardima ISO 15926, možete isporučiti kvalitetne konceptualne projekte usporedbom više alternativnih rješenja i povećati učinkovitost s integriranim upravljanjem promjenama i zajedničkom bazom znanja o projektu.

Modeliranje digitalne stvarnosti i upravljanje prostorom

Nadogradite vaše projekte na način da jednostavno digitalizirate fizičku stvarnost izgrađene ili projektirane infrastrukture te dodate kvalitetne, precizne i ažurne podatke digitalne stvarnosti okoline u kontekst projekta. Možete stvarati, dijeliti i koristiti visokokvalitetne 3D modele ili ponovno koristiti postojeće podatke o stanju na lokaciji projekta s Bentley rješenjima za modeliranje digitalne stvarnosti, 3D kartiranje, fotogrametriju i obradu oblaka točaka. Iskoristite programska rješenja ContextCapture, Descartes, Orbit 3DM i Pointools za svoj sljedeći projekt.

Analiza građevinskih konstrukcija

Od jednostavnih temelja zgrada do složenih struktura stadiona, možete učinkovito modelirati, analizirati i projektirati visokokvalitetne i financijski optimizirane građevinske konstrukcije različitih materijala. Iskoristite Bentley rješenja za analizu RAM, STAAD ili Structural WorkSuite kako bi projektirali i usporedili višestruke alternative projektnih rješenja rano u procesu stvaranja konačnog proizvoda. Sinkronizirajte podatke o modelu konstrukcije s cijelim projektnim timom bilo gdje u svijetu.

Upravljanje komunikacijskom i drugom infrastrukturom

S Bentley programskim rješenjima i inteligentnim modeliranjem unaprijedite vašu infrastrukturu , smanjite troškove i povećajte razinu usluge. Jednostavno automatizirajte ručne i repetitivne zadatke koji se još uvijek mogu pronaći u tradicionalnim procesima rada. S centralnim izvorom podataka o infrastrukturi s kojom upravljate možete ubrzati suradnju i povećati produktivnost. Napravite prvi korak ka izgradnji digitalnih dvojnika vaše infrastrukture.

Upravljanje inženjerskim projektima

Promijenite postojeći način projektiranja i unaprijedite međusobnu suradnju i razmjenu podataka na projektnim zadacima svih vrsta, veličina i namjena. Programska rješenja tvrtke Bentley Systems za upravljanje inženjerskim projektima povećat će vašu produktivnost, omogućiti stvarnu suradnju timova različitih struka i povezati poslovne procese projektiranja, istovremeno osiguravajući dijeljenje, integritet i sigurnost podataka te primjenu poslovne inteligencije i nadzornih ploča kako bi u svakom trenutku znali u kojoj je fazi provedbe vaš projekt.

Upravljanje digitalnim dvojnicima

Programska rješenje upravljanja digitalnim dvojnicima predstavljaju integracijsku platformu različitih izvora i oblika podataka, podataka senzora i metoda napredne analize kako bi vjerno odražavala stvarnost koju opisuje, analizira i s kojom upravlja. Jednom izgrađen digitalni dvojnik služi kao ishodište za sve nastavne procese analize, cjeloživotnog upravljanja imovinom te podrške planiranju i odlučivanju. Tvrtka Bentley Systems predvodnik je u realizaciji praktičnih programskih rješenja namijenjenih izgradnji i upravljanju digitalnim dvojnicima raznih vrsta infrastrukture.