Projektiranje u niskogradnji - Logo

Projektiranje u niskogradnji

Isporučite brže i projektirajte kvalitetnije građevinske projekte u niskogradnji.

Otkrijte zašto većina inženjerskih tvrtki odabire Bentley rješenja za projekte cesta, željeznica, razvoja gradilišta i druge građevinske projekte u niskogradnji. Svoje projekte možete projektirati i analizirati bolje, brže i kvalitetnije, bez zastoja i pojave neplaniranih događaja.

Programska rješenja za projektiranje mostova

Ukoliko se bavite složenim modeliranjem, projektiranjem i analizom svih vrsta mostova na postojećim i novim konstrukcijama iskoristite Bentley programska rješenja proizašla iz bogatog iskustva rješavanja izazova u svakoj fazi projekta, od planiranja, projektiranja i konzaltinga do vizualizacije, simulacije i analize gradnje.

Programska rješenja za projektiranje prometnica i objekata u niskogradnji

Sveobuhvatne aplikacije za 3D modeliranje, projektiranje i analizu cesta, razvoj gradilišta, odvodnje i pripadajućih građevinskih objekata. Otkrijte zašto većina ministarstava, uprava za ceste, nacionalnih prometnih agencija i najpoznatijih građevinskih tvrtki diljem svijeta odabiru Bentley rješenja za projektiranje prometnica.

Programska rješenja za projektiranje željezničke infrastrukture

Redefinirajte kako se željeznička tranzitna infrastruktura projektira, gradi i upravlja razmjenom podataka u multidisciplinarnim timovima i predajom projekta u fazi izgradnje. Unaprijedite proces rada, optimizirajte isporuku projektnih rješenja i unaprijedite ukupnu uslugu, sigurnost i pouzdanost izvedbe projekta. Uz provjerena Bentley rješenja poduzmite prvi korak kako bi sve faze procesa projektiranja protekle bez zastoja, pojave grešaka i neplaniranih događaja.

icon - OpenBridge Modeler
OpenBridge Modeler

Aplikacija pruža mogućnosti naprednog 3D parametarskog modeliranja mostova i uključuje multidisciplinarne podatke u jedan model za učinkovito projektiranje i izradu definiranih projektnih rješenja u dinamičnom i interaktivnom okruženju. Omogućuje punu suradnju i integraciju prometnih i građevinskih inženjera i izvođača radova od najranijih faza projektiranja mosta, kroz revizije projekta do konačnog rješenja.

icon - OpenBridge Designer
OpenBridge Designer

Iskoristite prednosti modeliranje informacija o mostovima (BrIM) s OpenBridge Designerom. S najnovijom tehnologijom i mogućnostima aplikacije možete učinkovito modelirati i projektirati u dinamičnom, interaktivnom i parametarski omogućenom okruženju. Ova jedinstvena aplikacija podržava sve detalje projekta mosta, uključujući: teren, ceste, pristupne rampe i drugu povezanu infrastrukturu, te se integrira s drugim Designer programskim rješenjima u niskogradnji. Uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u svoje procese projektiranja mostova. Uz OpenBridge Designer metodologiju projektiranja bit ćete učinkoviti pri izradi projektne dokumentacije, ispunjavanju zahtjeva projekta i rokova.

icon - LARS Bridge
LARS Bridge

Modelirajte i izvedite analizu opterećenja na postojećim i budućim građevinama mostova u pojednostavljenom radnom procesu. Koristite najčešće tipove mostova s integriranim skupom alata za učinkovito modeliranje, uređivanje i analizu opterećenja.

icon - OpenRoads ConceptStation
OpenRoads ConceptStation

Izradite koncepte projekata cestogradnje kako bi usporedili više alternativa rješenja tijekom faze planiranja i prije nego se definira konačna ponuda. Projektirajte učinkovitije, identificirajte rizike i minimizirajte troškove. OpenRoads ConceptStation je aplikacija za konceptualno projektiranje cestovne mreže koja omogućuje brzu izradu idejnih projekata tijekom preliminarnih faza i faza planiranja infrastrukturnih projekata. Omogućuje da brzo pokrenete svoj projekt i unaprijedite proces donošenja odluka. Kvalitetno planirajte razvoj cesta i pripadajućih objekata koristeći podatke iz stvarnog svijeta i preliminarnu analizu troškova kako biste realno procijenili resurse i rezultate svog projekta.

icon - OpenRoads Designer
OpenRoads Designer

Aplikacija za cjelovito projektiranje prometnica i pripadajućih objekata. OpenRoads Designer koristi se za sve vrste i veličine građevinskih projekata diljem svijeta. Podržava širok obuhvat složenih zadataka projektiranja kao što su: rješenja čvorova i kružnih tokova, zemljanih radova, geodetskih situacija, fekalne i oborinske odvodnje i drugih projektnih rješenja infrastrukture prometnica te priprema prijenosa projekta na teren. Jednostavno uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u svoje procese projektiranja prometnica. Od snimke postojećeg stanja preko izrade projekta i građevinske dokumentacije, OpenRoads Designer je aplikacija koja vam je potrebna kako bi ispunili sve zahtjeve projekta.

icon - OpenRoads SignCAD
OpenRoads SignCAD

Unaprijedite i automatizirajte projekte vertikalne i horizontalne prometne signalizacije ceste uz primjenu svih aktualnih međunarodnih i nacionalnih standarda. Brzo projektirajte i definirajte prometne table i znakove, tekst, grafiku i druge elemente signalizacije uz pomoć pametnih alata aplikacije. Napravite jednostavan prijelaz s projekta na dokumentaciju potrebnu za proizvodnju signalizacije.

icon - OpenSite Designer
OpenSite Designer

OpenSite Designer je aplikacija dizajnirana za optimizaciju izvedbe gradilišta. Omogućuje jednostavno uključivanje konteksta digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih te izradu različitih alternativa i scenarija u cilju ranog identificiranja svih vrsta ograničenja i prepreka, financijskih implikacija i procjene izvedivosti gradilišta. Kvalitetno procijenite isplativost projekta i pronađite optimalna rješenja koja zadovoljavaju zahtjeve projekta i očekivanja naručitelja.

icon - OpenTunnel Designer
OpenTunnel Designer

Aplikacija za jednostavniju suradnju unutar projektnog tima i učinkovitu realizaciju izgradnje tunela svih vrsta prometnica. Aplikacija pomaže eliminirati nepotrebne dorade i dodatan rad omogućujući svim članovima multidisciplinarnog tima da svoj posao projektiranja tunela odrade u jednoj aplikaciji. U istom projektu dijelite podatke i razmjenjujte informacije s drugim aplikacijama kao što su: Leapfrog, PLAXIS, OpenRoads, OpenRail, OpenBridge i ProStructures, kako bi imali jedinstven i objedinjen proces analize, projektiranja i izgradnje svih vrsta prometnica. Možete uključiti kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u svoje procese projektiranja.

icon - OpenRail ConceptStation
OpenRail ConceptStation

Izradite konceptualna rješenja projekta željezničke i tramvajske infrastrukture uključujući geometriju tračnica, elektrifikaciju, tunele i mostove te druge objekte, kako bi bili u mogućnosti usporediti više alternativnih rješenja, identificirati točke visokog rizika, analizirati i prevenirati dodatne troškove te optimizirati projekt i unaprijediti proces donošenja odluka.

icon - OpenRail Designer
OpenRail Designer

Aplikacija koja podržava široki spektar složenih zadataka u projektima željezničke tranzitne infrastrukture. Pruža podršku modeliranju koridora pruge, stanica, tunela i mostova, postavljanju skretnica, elektrifikaciji, razvoju gradilišta, projektiranju odvodnje i druge infrastrukture te prijenos projekta na teren. Aplikacija se može konfigurirati na način da podrži širok obuhvat međunarodnih standarda koji pružaju fleksibilnost i kontrolu potrebnu za rješavanje stvarnih scenarija projekata globalne željezničke infrastrukture u svijetu. Prilagođava se svakom procesu rada projektiranja i održavanja željezničke infrastrukture te je prikladna za laku i tešku željeznicu, podzemnu i brzu željeznicu te MAG_LEV projekte. Omogućuje jednostavno uključivanje konteksta digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u procese projektiranja.

icon - OpenRail Overhead Line Designer
OpenRail Overhead Line Designer

Aplikacija za projektiranje elektrifikacije željezničke infrastrukture unutar BIM procesa projektiranja. Isporučite 3D projekte nadzemnih kontaktnih sustava i potaknite razvoj digitalnih dvojnika kako bi omogućili cjeloživotno upravljanje infrastrukturom. OpenRail Overhead Line Designer kombinira dokazanu tehnologiju OpenRail Designera sa Siemens Sicat Masterom što omogućuje brzu identifikaciju optimalnog rješenja, istovremeno osiguravajući da imate sve potrebne podatke za generiranje detaljnog projekta u kasnijoj fazi projektiranja.

icon - Site Development WorkSuite
Site Development WorkSuite

Prodajni paket koji nudi niz integriranih programskih rješenja za razvoj gradilišta, vodovod i odvodnju, hidrauliku i hidrologiju, po prihvatljivoj cijeni. Ostvarite pristup naprednim mogućnostima za pojednostavljenje radnih operacija na gradilištu s paketom aplikacija: OpenSite Designer, OpenFlows WaterGEMS (250 cijevi), OpenFlows SewerGEMS (250 cijevi), OpenFlows FlowMaster i OpenFlows CulvertMaster.

icon - MicroStation
MicroStation

MicroStation je aplikacija za računalno potpomognuto projektiranje (CAD) koja se koristi od strane profesionalaca diljem svijeta kako bi izradili precizne 2D crteže i 3D modele u projektnim zadacima izgradnje i održavanja infrastrukture. Jednostavno uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih. Modelirajte, dokumentirajte i pregledajte projektnu dokumentaciju u arhitekturi, inženjerstvu, geodeziji, kartografiji, izradi konstrukcija i drugim građevinskim projektima, sa snagom i fleksibilnošću koja je potrebna za projekte svih veličina i složenosti. S bogatim mogućnostima interoperabilnosti (podržan rad sa svim AutoCAD formatima) i suradnje te fleksibilnošću za rad s 2D ili 3D podacima u CAD, GIS i BIM projektnim procesima, s MicroStationom možete biti sigurni da će projekt biti kvalitetno izrađen, a vizija rješenja jasno percipirana od strane svih dionika projekta.