Projektiranje zgrada - Logo

Projektiranje zgrada

Programska rješenja u domeni projektiranja zgrada i kompleksnih građevina podržavaju procese projektiranja i dokumentiranja kroz sve faze stvaranja – od idejnog rješenja, projektiranja i modeliranja informacija o građevini (BIM) do izrade dokumentacije, koordinacije i izgradnje. Koriste ga vodeće tvrtke širom svijeta na projektima različitih složenosti, od standardnih do nekih od najinspirativnijih projekata današnjice. Projektirajte i isporučite projektna rješenja zgrada visoke učinkovitosti i kvalitete prema zahtjevima projekta, u roku i okviru proračuna.

Projektiranje

Projektirajte i vizualizirajte zgrade svih veličina, oblika i složenosti te usporedite i analizirajte različite alternative projektnih rješenja

Dokumentiranje

Dokumentirajte svoje projekte, izradite kvalitetna izvješća i jednostavno podijelite informacije sa svim dionicima.

Analiza

Vizualizirajte interakciju zgrade u digitalnoj stvarnosti okoline kako bi na toj osnovi analizirali projektno rješenje i donijeli najbolje odluke.

icon - OpenBuildings Designer
OpenBuildings Designer

Projektirajte, analizirajte, dokumentirajte i vizualizirajte zgrade s aplikacijom namijenjenom BIM profesionalcima. OpenBuildings Designer je aplikacija za modeliranje informacija o građevinama (BIM) koja pojednostavljuje multidisciplinarni rad među arhitektima, elektrotehničkim, strojarskim i građevinskim inženjerima te drugim profesionalcima. Jednostavno uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih, u svoje BIM procese projektiranja. S OpenBuildings Designerom možete učinkovito projektirati, ispuniti zadane rokove te umanjiti utjecaj pogrešaka na izvedbu projekta.

icon - ProStructures
ProStructures

Izradite precizne i kvalitetne 3D modele konstrukcija od čelika, metala i armiranog betona. ProStructures je aplikacija za sveobuhvatno i detaljno projektiranje raznih vrsta konstrukcija od čelika i betona koja omogućuje parametarsko upravljanje komponentama konstrukcija kako bi povećala produktivnost rada i profitabilnost projekta. Možete izraditi i automatski ažurirati 3D modele čeličnih, metalnih i armiranobetonskih konstrukcija. ProStructures uključuje paket aplikacija ProSteel i ProConcrete.

icon - ProSteel
ProSteel

Izradite kvalitetne 3D modele konstrukcije od čelika i metala. ProSteel je aplikacija koja pomaže da učinkovito i detaljno projektirate čelične konstrukcije i pripadajuću dokumentaciju. Sustav omogućuje projektiranje u 3D okruženju uz automatsko ažuriranje inženjerskih, proizvodnih i montažnih nacrta te drugu projektnu dokumentaciju i troškovnike, svaki puta kada se 3D model konstrukcije promijeni.

icon - ProConcrete
ProConcrete

Izradite precizne 3D modele armiranobetonskih konstrukcija s raznim kombinacijama armature. S ProConcreteom možete jednostavno izraditi betonske konstrukcije za različite potrebe u građevinarstvu, izgradnji industrijskih postrojenja, mostova i vijadukata. Omogućuje kraće vrijeme izrade dokumentacije te učinkovito detektiranje pogrešaka i nedostataka u projektu. Brzo i točno izradite 3D modele, nacrte proizvodnje i montaže konstrukcije, izvješća o utrošku količine betona i drugih materijala, s automatskim ažuriranjem troškovnika i druge dokumentacije kod svih promjena 3D modela konstrukcije.

icon - OpenBuildings Speedikon
OpenBuildings Speedikon

Prilagodite svoje projekte kako biste zadovoljili njemačke standarde. OpenBuildings Speedikon pojednostavljuje poslovni proces projektiranja i izrade građevinske dokumentacije za nove i postojeće industrijske objekte, zračne luke, bolnice i tvornice prema važećim standardima u Njemačkoj.

icon - LEGION Simulator
LEGION Simulator

S LEGION Simulatorom možete analizirati alternative planova i rješenja za unaprjeđenje kvalitete pješačkog prometa, pronalaženje optimalnih ruta, upravljanje gužvom te sigurnosti i izradi sigurnosnih strategija. Simulirajte, vizualizirajte i procijenite prometne tokove na području projekta prije izgradnje, istražite različite scenarije te donesite kvalitetne odluke i kompromise.

icon - LEGION Model Builder
LEGION Model Builder

Temeljna aplikacija za simulaciju i modeliranje kretanja ljudi koja omogućuje izgradnju preciznog prostornog modela koji se može simulirati i analizirati na osnovi skupa ključnih ulaznih podataka, kao što su: podaci o projektu, zahtijevanom opterećenju i operativnim podacima postojećeg stanja prometa. Možete koristiti LEGION Model Builder za analizu i procjenu mobilnosti gotovo bilo kojeg prostora gdje postoji kretanje većeg broja ljudi, kao što su: željezničke stanice, sportski stadioni, zračne luke, uredski kompleksi, kazališta, trgovi i prometna čvorišta.

icon - MicroStation
MicroStation

MicroStation je aplikacija za računalno potpomognuto projektiranje (CAD) koja se koristi od strane profesionalaca diljem svijeta kako bi izradili precizne 2D crteže i 3D modele u projektnim zadacima izgradnje i održavanja infrastrukture. Jednostavno uključite kontekst digitalne stvarnosti u obliku 3D Reality Mesh modela, visinskih modela terena i objekata, oblaka točaka i drugih. Modelirajte, dokumentirajte i pregledajte projektnu dokumentaciju u arhitekturi, inženjerstvu, geodeziji, kartografiji, izradi konstrukcija i drugim građevinskim projektima, sa snagom i fleksibilnošću koja je potrebna za projekte svih veličina i složenosti. S bogatim mogućnostima interoperabilnosti (podržan rad sa svim AutoCAD formatima) i suradnje te fleksibilnošću za rad s 2D ili 3D podacima u CAD, GIS i BIM projektnim procesima, s MicroStationom možete biti sigurni da će projekt biti kvalitetno izrađen, a vizija rješenja jasno percipirana od strane svih dionika projekta.