Trajna licenca - Logo

Trajna licenca

Odaberite način licenciranja prilagođen vašim potrebama ili projektu na kojem radite!

Trajna licenca
Perpetual Licence

Trajna licenca je optimalan odabir ukoliko namjeravate kontinuirano koristiti aplikaciju na dulje razdoblje u kojem je bitno nadograđivati aplikaciju uslijed tehnološkog napretka, proširenja funkcionalnosti i tehničke podrške, kako bi neprekinuto podržavala vaše radne procese. Na jednom mjestu i u svakom trenutku možete pratiti i upravljati zauzećem licenci, razdobljem korištenja i kontrolom troškova.

Jednom kupljena trajna licenca omogućuje potpuno korištenje aplikacije na jednom računalu bez obzira na vrijeme budućeg razdoblja korištenja. Kupnja trajne licence je jednokratna, uz opciju godišnje pretplate održavanja pod nazivom SELECT.

Trajna licenca sa SELECT održavanjem
Perpetual Licence with SELECT

Prednosti SELECT održavanja su mnogobrojne i uključuju 24/7/365 tehničku podršku u radu aplikacije, resurse za učenje i mogućnost zamjene kupljene trajne licence za drugi proizvod, jednom godišnje. Sa SELECT održavanjem imate mogućnost prijenosa i korištenja trajne licence na više računala, uz nadzor istovremenog korištenja s obzirom na količinu kupljenih trajnih licenci određenog proizvoda.

Ukoliko tijekom provedbe projekta uslijed povećanog obima posla imate potrebu za istovremenim korištenjem većeg broja postojećih licenci ili za korištenjem novog proizvoda kojeg još nemate, nije potrebno kupiti dodatne trajne licence. U opciji SELECT održavanja moguće je trenutno korištenje bilo kojeg proizvoda u neograničenom broju licenci po principu „pay per use“, uz obračun troškova i plaćanje takvog kratkotrajnog najma na kraju svakog kalendarskog kvartala.

Za sve upite, izradu ponude, zahtjev za probnim periodom korištenja ili imate posebnu situaciju koju bi ste željeli pobliže objasniti, slobodno nas kontaktirajte kako bi dobili uvid u vaše potrebe i predložili optimalan izbor licenciranja.