Katastarska izmjera dio k.o. Tribanj i dio k.o. Starigrad

Katastarska izmjera dio k.o. Tribanj i dio k.o. Starigrad

POŠTOVANI VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD,
DIO K.O. TRIBANJ I DIO K.O. STARIGRAD

Obavještavamo Vas da je započela

PROVEDBA KATASTARSKE IZMJERE

na području dijela k.o.Tribanj i dijela k.o. Starigrad
u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige

Pregledna karta katastarske izmjere dio k.o. Tribanj i dio k.o. Starigrad

Ugovor o javnoj nabavi potpisan je između Državne geodetske uprave kao naručitelja te Zajednice ponuditelja (izvršitelji radova): ACES d.o.o., Zadar i GEOMODELING d.o.o, Zagreb, temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja u 2023. za 2024. godinu.

Rok izrade katastarske izmjere je 12 mjeseci. Pregledna karta obuhvata izmjere bit će izložena u prostorijama Društvenog doma Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, koju će po dogovoru koristiti djelatnici tvrtke ACES d.o.o. iz Zadra i tvrtke GEOMODELING d.o.o. iz Zagreba.

Ove opsežne radove moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove. Stoga pozivamo sve nositelje prava na zemljištu da prisustvuju:

javnoj tribini koja će se održati dana 19.04.2024. g u 16:00 sati u prostorijama Društvenog doma Općine Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, na kojoj će dobiti potrebne informacije o postupku provedbe katastarske izmjere.

Napominjemo da u cilju što bolje komunikacije i suradnje sa strankama izvršitelj radova ima otvoren ured u Zadru, Trg kneza Višeslava 6g, tel: 023 492 528, gdje će se svi vlasnici moći još detaljnije upoznati s postupkom i područjem izmjere.

Potrebne informacije moguće je dobiti i putem emaila: tribanj@geomodeling.hr i starigrad@geomodeling.hr 

 

Dokumenti:

Upute za obilježavanje (PDF)
Upitnik za nositelje prava - dio k.o. Tribanj (PDF)
Upitnik za nositelje prava - dio k.o. Starigrad (PDF)
Termini po grupama - dio k.o. Tribanj i dio k.o. Starigrad (PDF)
Pregledna karta podjele na grupe - dio k.o. Tribanj (PDF)
Pregledna karta podjele na grupe - dio k.o. Starigrad (PDF)

Pregledna karta katastarske izmjere (PDF)

Ostale informacije:
DGU - Višegodišnji program (web)
DGU - Višegodišnji program LETAK (PDF)