Podjetje GeoModeling d.o.o. je priznano podjetje, ki združuje specializirana znanja in bogate izkušnje iz geodetske, arhitekturne in geoinformatske stroke na področju malih in srednje velikih projektov, da uporabnikom zagotovi najvišjo tehnološko in strokovno raven izvedbe v zadanih rokih in izpolni pričakovanja uporabnikov ter doseže dodano vrednost.

Preberi več
STROKOVNE STORITVE

Izvajamo storitve na strokovnih področjih meritev, zbiranja in obdelave podatkov ter izdelave vseh vrst elaboratov geodezije, projektiranja v arhitekturi ter načrtovanja in implementacije sistemov za upravljanje prostorskih podatkov v geoinformatiki.

Geodezija

Zbiramo in obdelujemo prostorske podatke vseh vrst in namenov, izdelujemo geodetske elaborate, državne geodetske projekte, uradno kartografijo ter delamo na področju fotogrametrije in daljinskega zaznavanja.

Arhitektura

Izdelujemo arhitekturne projekte za stanovanjske objekte, objekte za javne in družbene namene, poslovne objekte ter objekte za gostinstvo in turizem.

Geoinformatika

Specializirani smo za vse vrste IT projektov s prostorsko komponento, od zbiranja in obdelave do vodenja podatkov in projektov, ki temeljijo na tehnoloških platformah Bentley in Terrasolid.

BENTLEY

Vizija podjetja Bentley Systems je zagotoviti celovite in integrirane programske rešitve za podporo načrtovanju in upravljanju vseh vrst infrastrukture, ki jo uporabljajo strokovnjaki in organizacije po vsem svetu, za načrtovanje, gradnjo in upravljanje: cest in mostov, železnic in transporta, oskrbe z vodo in odvodnjavanja, javnih del in komunalnih storitev zgradbe in kompleksnih struktur, rudarskih in industrijskih objektov. Poleg dobave programskih rešitev celotno ponudbo dopolnjujejo izjemno dragocene svetovalne storitve za širok spekter strokovnih disciplin in različnih področjih oblikovanja, kakovostna in uporabniku prijazna izobraževanja ter stalna tehnična podpora.

TERRASOLID

Podjetje TerraSolid je industrijski standard programskih rešitev za obdelavo oblakov točk in merskih fotografij, posebej razvitih za najzahtevnejše geoprostorske, inženirske in gradbene projekte ter okoljevarstvene projekte. Podjetje ima več kot 30 let izkušenj na področju uporabe fotogrametrije in metod daljinskega zaznavanja ter več kot 20 let na področju obdelave podatkov laserskega skeniranja LiDAR. Programske rešitve vključujejo celovita orodja, ki omogočajo izdelavo 3D modelov terena, površin in objektov, avtomatizirane postopke zaznavanja, klasifikacije in registracije objektov iz fotografij in oblakov točk, izdelavo ortofoto načrtov in kart, vizualizacijo terena in napredne vizualizacije oblakov točk in druge izdelke.

IT STORITVE

Nudimo svetovalne storitve pri oblikovanju, obdelavi in upravljanju podatkov, da s pomočjo napredne tehnološke podpore zgradimo celovit in učinkovit delovni sistem ter vas pri vašem delu nenehno podpiramo.

Svetovanje

Z vami smo v celotnem procesu implementacije, prenašamo znanje, nudimo podporo in skupaj dosegamo zastavljene cilje.

Usposabljanje

Zagotavljamo uporabniku prijazna izobraževanja in napredna strokovna znanja, da lahko zagotovimo kakovostno podporo vašim poslovnim procesom in prispevamo h kakovosti izdelkov.

Podpora

Stalna kakovostna podpora v vseh situacijah, svetovanje pri operativnem delu in skupno reševanje vseh izzivov, ki stojijo na poti do uspeha.

KATASTRSKA IZMERA

Vse relevantne informacije o novih katastrskih izmerah v okviru projektov obnove katastra in zemljiške knjige, za območja katastrskih občin, katerih izvajalec je podjetje GeoModeling d.o.o, najdete na teh straneh.