Analiza građevinskih konstrukcija u morskom okruženju - Logo

Analiza građevinskih konstrukcija u morskom okruženju

Riješite sve konstrukcijske i arhitektonske aspekte svojih projekata u morskom okruženju s dokazanim Bentley programskim rješenjima SACS, MOSES, MAXSURF i OpenWindPower. Možete isporučiti standardizirane i troškovno optimalne projekte na i u moru te projekte u domeni pomorskog prometa i izgradnje plovnih objekata. Unaprijedite učinkovitost suradnje korištenjem integriranih aplikacija za analizu, dizajn i simulaciju složenih morskih struktura i plovnih objekata.

Rješenja za analizu građevinskih konstrukcija u moru

Integrirano modeliranje konstrukcija te njihova analiza i simulacija u specifičnom morskom okruženju omogućuje projektiranje građevinskih konstrukcija kako bi odgovorile na sve utjecaje prirodnih uvjeta, poput: valova, vjetra, morskih struja i seizmičkih opterećenja. Osigurajte sigurnost i integritet vašeg sljedećeg projekta na i u moru.

Rješenja za analizu i projektiranje plovnih objekata

Iskoristite prednosti MAXSURF programskih rješenja za projektiranje svih vrsta plovila. S mogućnostima modeliranja trupa, stabilnosti, predviđanja gibanja i otpora, konstrukcijskog i strukturnog modeliranja i analize te izvoza podataka, MAXSURF rješenja rade iz jednog parametarskog 3D modela kako bi cjelokupan proces bio jednostavan i učinkovit, a rezultat kvalitetan.

icon - SACS Offshore Structure
SACS Offshore Structure

Optimizirajte projektno rješenje kako biste osigurali usklađenost, analizirali utjecaj i spoznali ponašanje konstrukcije te točno prognozirali performanse svih vrsta građevina u morskom okruženju. SACS Offshore Structure je paket integriranih programskih rješenja za analizu koji olakšavaju projektiranje raznih vrsta konstrukcija: naftnih i plinskih platformi, vjetroelektrana i drugih plutajućih platformi. Specijalizirani projektanti i inženjeri diljem svijeta koriste SACS Offshore Structure Ultimate za analizu i prognozu ponašanja uslijed raznih vanjskih utjecaja, automatiziraju tijek rada i osiguravaju usklađenost s važećim standardima.

icon - SACS Collapse
SACS Collapse

Identificirajte mehanizme nastanka kvarova iz različitih scenarija niza dinamičkih događaja uključujući utjecaje ekstremnih prirodnih sila, udarce plovila, ispuštanje predmeta i utjecaja eksplozije na građevinsku konstrukciju. SACS Collapse je aplikacija za analizu ekstremnih i izvanrednih događaja koja omogućuje određivanje graničnih vrijednosti stabilnosti konstrukcije. Aplikacija je jednostavna za korištenje i omogućuje izvršenje nelinearnih analiza kako bi smanjili rizik i prevenirali kvarove uzrokovane ekstremnim opterećenjima iz okoline ili izvanrednim događajima. SACS Collapse u potpunosti je integriran sa SACS Offshore Structure tako da nije potrebno novo modeliranje konstrukcije dok je istovremeno zajamčen integritet podataka.

icon - SACS Fatigue
SACS Fatigue

Umanjite rizik od statičke nestabilnosti i izradite detaljne proračune vijeka trajanja korištenja građevinske konstrukcije na moru. SACS Fatigue omogućuje projektiranje potpomognuto analizom učinaka cikličkih opterećenja na konstrukciju. Pruža širok obuhvat mogućnosti analize vjetra, valova, sunčeve svjetlosti, povijesnosti vremenskih događaja i determinističkih analiza specifičnih za morsko okruženje, kako bi pomogla smanjiti rizik od kvarova i procijeniti vijek trajanja te podržati planiranje održavanja i kapitalnih ulaganja

icon - SACS Pile Structure Design
SACS Pile Structure Design

Povećajte sigurnost korištenja građevinske konstrukcija pomoću aplikacije za projektiranje interakcije konstrukcije i pilota. SACS Pile Structure Design pomaže ubrzati tijek projektiranja potpunom analizom povezanih dijelova. Razumijevanje ponašanja naftnih i plinskih platformi ili vjetroturbina na ciklička mehanička opterećenja iz okoliša daje mogućnost stvaranja sigurnih temelja građevinske konstrukcije. Okruženje aplikacije je jednostavno za korištenje i u potpunosti integrirano sa SACS Offshore Structure paketom programskih rješenja kako bi ubrzao stvaranje visokokvalitetnih projektnih rješenja koji su u skladu s međunarodnim standardima i pravilima struke.

icon - MOSES
MOSES

Istražite komplicirane pomorske zahvate jednostavnim analizama s automatizacijom procesa rada. MOSES je integrirano programsko rješenje za simulaciju stvarnih uvjeta u morskom okruženju i njihovu analizu. Ovo napredno hidrostatičko i hidrodinamičko rješenje osigurava da možete primijeniti najbolje industrijske prakse na procese izgradnje i projektiranja. MOSES se nudi u različitim verzijama tako da možete odabrati onu koja najbolje odgovara projektu.

icon - OpenWindPower
OpenWindPower

Istražite alternative projektnih rješenja, prognozirajte performanse rada i korištenja te isporučite sigurne, isplative građevinske konstrukcije vjetroelektrana na moru. Možete računati na OpenWindPower za projekte vjetroturbina na moru s fiksnim temeljima ili plutajućim platformama. Programsko rješenje dolazi u dvije verzije, OpenWindPower Fixed Foundation za konstrukcije fiksnih temelja i OpenWindPower Floating Platform za konstrukcije plutajućih građevina, kako bi se približilo potrebama i specifičnostima projekta. Osim rješenja u ponudi je usluga za analizu i izračun građevnih konstrukcija vjetroelektrana u Cloud okruženju. Značajno smanjite vrijeme analize za 10 puta i više uz računalnu snagu Microsoft Azure Cloud usluge.

icon - MAXSURF
MAXSURF

MAXSURF nudi sveobuhvatne mogućnosti za projektiranje svih vrsta plovila na moru. Uključuje mogućnosti modeliranja trupa, analizu stabilnosti, prognoziranja kretanja plovila i otpora, konstrukcijsko modeliranje i analizu te izvoz podataka modela. MAXSURF programska rješenja rade iz jednog parametarskog 3D modela koji olakšava učinkovitu komunikaciju i koordinaciju unutar tima i između projektnih aktivnosti. Budući da svaka tvrtka ima različite potrebe, u ponudi su dvije verzije programskih rješenja MAXSURF - Advanced i Ultimate, kako bi podržali projekte različite razine složenosti.