O nas

Podjetje GeoModeling d.o.o. je priznano podjetje, ki že 20 let uspešno povezuje specializirano inženirsko znanje in bogate izkušnje iz geodetske, arhitekturne in geoinformacijske stroke na področju manjših in srednje velikih projektov za javno upravo in lokalno samoupravo, pravnih in fizičnih oseb. Svoje znanje in izkušnje uporabljamo za izvedbo projektov, vzpostavitev poslovnih procesov in implementacijo z napredno tehnologijo podprtih rešitev, ki omogočajo maksimalno učinkovito opravljanje poslovnih aktivnosti, realizacijo kakovostnih rešitev in doseganje vizije uporabnika. Zaposleni v podjetju so profesionalci pri svojem delu, usmerjeni k zagotavljanju najvišjega strokovnega nivoja, izpolnjevanje vaših pričakovanj in doseganje zastavljenih ciljev.

Smo pooblaščeni in certificirani zastopniki programskih rešitev Bentley Systems in Terrasolid za Hrvaško, Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Albanijo.

Bentley certifikatiBentley certifikatiBentley certifikati

Naše redne poslovne dejavnosti zajemajo opravljanje storitev na področju geodetskih meritev, zbiranja in obdelave podatkov ter izdelavo vseh vrst geodetskih elaboratov in projektantskih situacij, projektiranje stanovanjskih in javnih objektov v arhitekturi ter projektiranje in izvedbo sistemov za upravljanje prostorskih podatkov v geoinformatiki. Mi smo regionalni zastopnik programskih rešitev Bentley Systems in Terrasolid, za Hrvaško, Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Albanijo. Programske rešitve podpirajo procese načrtovanja CAD, GIS in BIM v inženirskih dejavnostih in projektnem vodenju, pri podatkovnih in digitalnih partnerjih. Poleg programskih rešitev nudimo svetovanje pri načrtovanju IT sistemov in njihovi implementaciji, uporabniku prijazna izobraževanja in napredne delavnice ter podporo pri delu.

Specializirani smo za vse vrste geodetskih storitev za zbiranje, obdelavo in upravljanje podatkov v sklopu projektiranja vodnih objektov za zaščito pred poplavami ter tesno sodelujemo s projektantskimi in komunalnimi podjetji, javno upravo in lokalno samoupravo na področju upravljanja vodnih virov, vodooskrbe in odvajanja.

Smo eno redkih geodetskih podjetij s potrebnim pooblastilom Državne geodetske uprave za izvedbo novih projektov katastrske izmere v katastru in projektih obnove zemljiške knjige v Republiki Hrvaški.

Posebej poudarjamo obsežno znanje in izkušnje na področju upravljanja s prostorskimi podatki in njihove vizualizacije, kartografske obdelave, 3D modeliranja in izdelave Reality Mesh modelov digitalne realnosti, načrtovanja in implementacije državne kartografije in geografskih informacijskih sistemov (GIS) in smo vodilni pri implementaciji sistemov upravljanja sredstev in digitalnih dvojnikov vodovodne in odvodne infrastrukture.

Uporabniki, za katere delamo:

  • Državna geodetska uprava
  • Ministrstvo za obrambo Republike Hrvaške
  • Hrvatske vode
  • Hrvatske ceste d.o.o.
  • Hidroinženjering d.o.o.
  • Hidroing d.o.o. Osijek
  • Institut za elektroprivredu d.d.
  • Enote lokalne samouprave in komunalna podjetja