Kako odabrati optimalan način licenciranja Bentley programskih rješenja?

Kako odabrati optimalan način licenciranja Bentley programskih rješenja?

Za razliku od drugih proizvođača programske podrške, Bentley nudi širok odabir načina licenciranja, što u nekim slučajevima može biti zbunjujuće. U ovom tekstu pokušat ćemo objasniti različite opcije i pomoći vam u odabiru optimalnog načina licenciranja.

Ispravan odabir licenciranja vrlo je važan i služi kako bi ostvario ravnotežu između vaših potreba i potreba projekta te budućeg razdoblja u kojem planirate koristiti rješenja i njihove cijene. Uz navedeno, vrlo važni čimbenici odabira su želite li koristiti programsko rješenje na jednom računalu ili želite imati opciju da licenca postane zajednički resurs za više računala te procjena vaših budućih potreba za koje će te koristiti programska rješenja tvrtke Bentley.

Uz sve navedeno i dalje ostaje pitanje – kako se odlučiti?

Trajna licenca sa SELECT održavanjem - Perpetual Licence with SELECT

Ovo je klasičan način licenciranja koji često preporučujemo kao ulaganje u imovinu vaše tvrtke. Kupnjom trajne licence moguće je korištenje programskog rješenja bez vremenskog ograničenja. Najbolje odgovara potrebama korištenja rješenja u svakodnevnom radu tijekom duljeg razdoblja u kojem će, nakon početnog troška, vrlo brzo početi vraćati uloženo. Nakon inicijalne kupnje jedini dodatni trošak je godišnje održavanje.

SELECT godišnje održavanje nudi nekoliko prednosti trajnog licenciranja. Prije svega omogućuje korištenje licence kao resursa zajedničkog korištenja programskog rješenja na više računala. Također, nudi 24/7/365 tehničku podršku te redovite nadogradnje čim budu objavljene. SELECT održavanje je praktičan i fleksibilan način trajnog licenciranja s obzirom da nudi mogućnost centralnog upravljanja mrežnim licencama, a kada zatrebate tehničku podršku računajte da će te biti korisnik s višim prioritetom rješavanja.

SELECT održavanje također uključuje dodjeljivanje korisniku Bentley Open Access licence. Ova licenca u sebi sadrži pravo korištenja bilo kojeg Bentley rješenja u neograničenom broju te omogućuje da tijekom provedbe projekta i uslijed povećanog obima posla korisnik bez ikakve prethodne narudžbe i najave u bilo kom trenutku istovremeno koristi veći broj licenci od kupljenih i/ili koristi neko novo programsko rješenje koje još nema, bez kupovine dodatne trajne licence ili godišnje pretplate. Dakle, uz SELECT održavanje moguće je trenutno korištenje bilo kojeg Bentley rješenja u neograničenom broju licenci po principu „pay per use“, uz obračun troškova i plaćanje takvog kratkotrajnog najma na kraju svakog kalendarskog kvartala.

SELECT održavanje uključuje neograničeni pristup resursima online edukacije na Bentley LEARN serveru. Pristup ne ovisi o broju niti vrsti trajnih licenci što znači kako korisnik može pokrenuti bilo koju snimljenu edukaciju za bilo koje Bentley rješenje neograničeni broj puta.

Ukoliko tek započinjete suradnju i kupujete prvo Bentley programsko rješenje koje postoji u više cjenovnih kategorija ovisno o funkcionalnostima, sa SELECT održavanjem možete krenuti s kupnjom jednostavnije verzije aplikacije niže cijene. Kasnije, kada budete spremni za verziju aplikacije s punim funkcionalnostima, jednostavno kupite nadogradnju. Trošak će u tom slučaju biti razlika u cijeni između aplikacije koju imate i one koju želite kupiti te dodatak na SELECT godišnje održavanje. Također, jednom godišnje možete postojeću aplikaciju koju ste otprije kupili mijenjati za neku drugu kako bi balansirali vaš portfelj Bentley programskih rješenja u skladu s promjenom potreba u budućnosti. Način licenciranja bez SELECT održavanja u pravilu ne preporučamo jer za minimalni trošak godišnjeg održavanja dobijete puno više pozitivnog korisničkog iskustva, raznih mogućnosti korištenja aplikacija, fleksibilnost u radu te značajno umanjujete rizik kupnje i ublažavate trošak budućeg ulaganja u druga Bentley rješenja vašeg portfelja.

Nabavka trajne licence sa SELECT godišnjim održavanjem započinje tako da nas kontaktirate.

Trajna licenca bez SELECT održavanja - Perpetual Licence

U ovom načinu licenciranja koristite programsko rješenje na neodređeni vremenski rok. Bez SELECT održavanja nije podržan mrežni način rada licence, već je ista vezana isključivo za jedno računalo te nije moguće prekobrojno pokretanje aplikacije. Također, nije moguće koristiti usluge tehničke podrške, nije moguće nadograđivati postojeća programska rješenja niti ih mijenjati za druga uz nadoplatu razlike u cijeni.

Način licenciranja bez SELECT održavanja u pravilu ne preporučamo jer za minimalni trošak godišnjeg održavanja dobijete puno više pozitivnog korisničkog iskustva, raznih mogućnosti korištenja aplikacija, fleksibilnost u radu te značajno umanjujete rizik kupnje i ublažavate trošak budućeg ulaganja u druga Bentley rješenja vašeg portfelja.

Nabavka trajne licence bez SELECT godišnjeg održavanja započinje tako da nas kontaktirate. Alternativa ovom načinu licenciranja je godišnja pretplata koja je opisana u nastavku.

Godišnja pretplata - Virtuoso Subscription

Ako ne planirate koristiti programska rješenja na dulji rok i niste spremni obvezati se na trajno licenciranje ili želite dodatne licence koje ćete povremeno koristiti, Bentley pruža mogućnost licenciranja u obliku godišnjih pretplata. Pretplata omogućuje korištenje aplikacije na jednom računalu, redovne nadogradnje i jednokratnu osnovnu udaljenu obuku u vremenskom trajanju od 12 mjeseci od kupnje pretplate. Godišnju pretplatu preporučujemo za novoosnovane tvrtke i startup-ove, projekte u kojima je potrebno povremeno koristiti Bentley aplikacije ili za korisnike koji su otprije upoznati s pretplatom kao načinom licenciranja kod drugih proizvođača programskih rješenja. Pretplata ne uključuje tehničku podršku u radu aplikacije te je isključivo povezana s dodijeljenim računalom. Na kraju razdoblja pretplatu je moguće obnoviti za sljedećih 12 mjeseci uz zadržavanje kontinuiteta rada aplikacije i redovitih nadogradnji. Ukoliko se obnova prekine, po isteku razdoblja pretplate aplikacija će prestati s radom. Pretplatu nije moguće kombinirati sa SELECT održavanjem niti koristiti pojedine pogodnosti iz navedenog održavanja opisane u prethodnim poglavljima.

Svaka pretplata dolazi s određenim brojem tzv. „ključeva“ (Keys). Isti se mogu koristiti u razdoblju trajanja pretplate za potrebe udaljene obuke kako bi pomogla u početnim koracima rada s aplikacijom.

Godišnjom pretplatom obuhvaćena je većina Bentley aplikacija, a možete je kupiti na našim stranicama u Virtuosity trgovini.

Pretplata u Cloud okruženju - Cloud Services Subscription (CSS)

Cloud Services Subscription je godišnja usluga pretplate pogodna u slučajevima nepoznatih troškova povezanih s pojedinim projektom kada postoji potreba za većim brojem različitih Bentley programskih rješenja i aplikacija koje se koriste povremeno u kraćem vremenskom periodu, a sve bez obveze inicijalne kupnje bilo koje trajne licence ili godišnje pretplate. CSS pretplata omogućava voditeljima projekata uvid u troškove i korištenje licenci, upravljanje pretplatama, dodjeljivanje licenci projektnim timovima, pa čak i vanjskim tvrtkama partnerima na projektu. Radi se o istinskom „pay per use“ načinu korištenja Bentley rješenja kod kojeg korisnik koristi ono što mu je potrebno tijekom projekta i plaća samo ono što je koristio na bazi mjesečnog najma pojedinog rješenja.

Pretplata započinje uplatom minimalnog iznosa pretplate od 5.000,00 EUR na svoj korisnički račun nakon čega korisnik dobiva Open Access Licencu i pristup serverima s instalacijskim datotekama svih Bentley rješenja. Uplaćena sredstva se koriste za automatsko podmirenje troškova mjesečnog najma tijekom godišnjeg perioda pretplate. Trošak najma obračunava se samo za razdoblje korištenja pojedinog programskog rješenja, a na kraju svakog mjeseca dobivate fakturu s ukupnim potrošenim iznosom koji se oduzima od trenutnog stanja sredstava koje imate na računu. Na taj način i u svakom trenutku možete vidjeti koliki je trošak i procijeniti potrošnju u budućem razdoblju korištenja pretplate. Nakon 12 mjeseci ili kada se stanje na računu približi nuli korisnik ponovno uplaćuje određeni iznos na svoj račun za podmirenje mjesečnih najmova u sljedećem jednogodišnjem razdoblju. Važno je napomenuti kako opisani način funkcioniranja pretplate ne uzrokuje gubitke ili prestanak rada programskih rješenja. Ukoliko se sredstva na računu potroše prije postavljenog roka možete nadoplatiti sredstva u bilo kojem trenutku. Po isteku godišnje pretplate, ukoliko za istom više nema potrebe, preostali nepotrošeni iznos na računu se vraća korisniku. Dakle, početna investicija nikada ne propada.

Nabavka pretplate u Cloud okruženju započinje tako da nas kontaktirate.


Licenciranje u kratkim crtama:

Način licenciranja Pogodan za… Kako kupiti
Trajna licenca sa SELECT održavanjem  …korisnike koji namjeravaju koristiti unaprijed poznata Bentley programska rješenja i aplikacije
 u svakodnevnom radu na dulji rok.
Kontaktirajte nas
 Trajna licenca bez SELECT održavanja  …zaista nam ne pada na pamet… :) Kontaktirajte nas
 Godišnja pretplata … korisnike koji namjeravaju koristiti unaprijed poznata Bentley programska rješenja i aplikacije
 u svakodnevnom radu na kraći rok
…novoosnovane tvrtke i startup-ove gdje su brzina i niski inicijalni troškovi najvažniji čimbenik odluke
Virtuosity trgovina
 Pretplata u Cloud okruženju … korisnike s nepoznatim ili djelomično poznatim i nepredvidljivim potrebama za Bentley rješenjima
… korisnike koji imaju potrebu za povremenim kratkotrajnim korištenjem više različitih Bentley rješenja
… korisnike koji očekuju češće promjene u potrebama za korištenjem Bentley programskih rješenja i
aplikacija tijekom godišnjeg perioda
… korisnike koji imaju potrebu za kratkotrajnim korištenjem Bentley rješenja, a koje troškovno
ne opravdava investiciju niti u trajnu niti u godišnju licencu ili žele kontinuirano imati potpunu
kontrolu troškova korištenja programske opreme i plaćati samo ono što koriste
Kontaktirajte nas

I još jedna bitna napomena. Moguće je kombinirati navedene načine licenciranja na način da, npr. kupite trajne licence za pojedine aplikacije, a za druge kupite godišnju pretplatu i/ili Pretplatu u Cloud okruženju, a sve u ovisnosti o potrebama povremenog korištenja. Na taj način dodatno možete optimizirati vaš Bentley portfelj i odabrati optimalno licenciranje u skladu s trenutnom situacijom.

Ako i dalje niste sigurni, najbolji savjet za odabir načina licenciranja je razgovarati s nama. U razgovoru ćemo poslušati vašu potrebu, analizirati situaciju i predložiti optimalan način licenciranja.

Kontaktirajte nas