Modelirajte digitalnu stvarnost s CONTEXCAPTURE rješenjima

Modelirajte digitalnu stvarnost s CONTEXCAPTURE rješenjima

Uz ortofoto planove, topografske i tematske kartografske prikaze, Reality Mesh proizvod digitalne stvarnosti sve više zauzima mjesto vrlo kvalitetnog proizvoda u domeni prostornih podataka. Zbog svoje učinkovitosti prikupljanja podataka, obrade i izrade, s jedne strane, te mnogobrojnih koristi koje donosi širokom krugu krajnjih korisnika, s druge, postaje vrlo tražen proizvod na tržištu.

ContextCapture je vodeće Bentley programsko rješenje za generiranje visoko vjernih, kvalitetnih i preciznih Reality Mesh modela površina iz fotografija ili LiDAR oblaka točaka. Podržava cjelokupan proces rada, od kreiranja i upravljanja blokom fotografija i nizova laserskog skeniranja, upravljanje (aero)triangulacijskim izjednačenjem, preciznu orijentaciju u prostoru i ocjenu točnosti, automatizirano generiranje modela površina i uređivanje podataka, nadziranu klasifikaciju podataka objekata i površina te izradu završnih proizvoda: interaktivnih Reality Mesh 3D modela površina sa i bez tekstura, ortofoto planova, istinskih ortofoto planova, teksturiranih oblaka točaka, poligona objekata i površina nastalih klasifikacijom i mnogih drugih. Rješenje podržava izvoz podataka modela površina u različite formate: 3MX, 3SM, DGN, I3S, OBJ, FBX, STL, DAE, OSGB i Cesium 3D Tiles koji su izvorno podržani u raznim Bentley aplikacijama: MicroStation, OpenBuildings, OpenRoads, OpenCities, OpenUtilities i mnogim drugim. Na jednostavan način dodajte digitalnu stvarnost u projektne zadatke različitih namjena, vizualizirajte kontekst okoline vašeg projektnog rješenja te javno objavite na geoportalima.