LEGALIZACIJA OBJEKATA – SVE NA JEDNOM MJESTU !!!

SVE NA JEDNOM MJESTU pristup omogućava Vam uvid u postupanja i usluge koje nudimo, a koje su potrebne za legalizaciju Vaših objekata. Legalizacija objekata vrši se putem Zahtjeva za legalizaciju nadležnom tijelu i podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku toga roka više se neće moći podnijeti.

Legalizacija objekata vrši se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).

Legalizacija objekata predstavlja ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira tj. ozakonjuje (akt je istovjetan građevinskoj i uporabnoj dozvoli) i omogućuje mu se upis u zemljišne knjige.